Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Atọ́ka Ìdàgbàsókè Ènìyàn"

Jump to navigation Jump to search
Kò sí ìsọníṣókí àtúnṣe
* <math>x</math>-index = <math>\frac{x - \min\left(x\right)}{\max\left(x\right)-\min\left(x\right)}</math>
 
nibi ti <math>\min\left(x\right)</math> ati <math>\max\left(x\right)</math> je iye gigajulokikerejulo ati kikerejulogigajulo ti ayipada <math>x</math> le ni, ni telentele.
 
 

Ètò ìtọ́sọ́nà