Àwọn ẹ̀ka

Jump to navigation Jump to search

Àwọn ẹ̀ka yìí ní ojúewé tàbí amóhùnmáwòrán. Àwọn ẹ̀ka aláìlò kò hàn níbí. Bákannáà ẹ wo àwọn ẹ̀ka wíwá.

Àwọn ẹ̀ka
(àkọ́kọ́ | tógbẹ̀yìn) Ẹ wo (50 tókọjá | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)(àkọ́kọ́ | tógbẹ̀yìn) Ẹ wo (50 tókọjá | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)