Jump to content

Àwọn orísun ìwé

Àwáàrí fún áwọn ìwé ìtọ́ka

ISBN náà kò dà bíi pé ó jẹ́ oníìbámu; ẹ yẹ̀ ẹ́ wò bóyá àsìṣe wà láti ibi tó jẹ́ kíkọ wá.

Nísàlẹ̀ ni àtòjọ àwọn àjápọ̀ mọ́ àwọn ibiìtakùn míràn tí wọ́n únta ìwé tuntun àti ìwé àtijọ́, wọ́n sì le ní ọ̀rọ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nípa àwọn ìwé tí ẹ únwá: