Lint errors: Multiple unclosed formatting tags

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn
Page title Multiple unclosed formatting tags on the page Through a template?
Todor Zhivkov (edit | history) small Àdàkọ:Infobox President
W. E. B. Du Bois (edit | history) small Àdàkọ:Respell
Muhammad Boudiaf (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Pierre Nkurunziza (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Abdelaziz Bouteflika (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Rabah Bitat (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Choe Yong-rim (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Korean name
Ali Kafi (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Yulia Tymoshenko (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Officeholder
Ashgabat (edit | history) small Àdàkọ:Infobox settlement
Àdàkọ:Infobox political post/doc (edit | history) small Àdàkọ:Infobox political post
Jean-Baptiste Bagaza (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox political post (edit | history) small Àdàkọ:Documentation
Melchior Ndadaye (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Ntare 5k ilẹ̀ Bùrúndì (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Ìgbà Ẹlẹ́fun (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Kóstá Rikà (edit | history) small Àdàkọ:Infobox country
Ìgbà Tríásíkì (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Ìgbà Ìbíniàtijọ́ (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Ìgbà Ọ̀rdòfísíà (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Ìgbà Pẹ́rmíà (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Àsíkò Ìgbéàtijọ́ (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Àkójọ àwọn èdè gẹ́gẹ́ bíi iye àwọn afisọ̀rọ̀ abínibí (edit | history) small
Mikaẹli Gọrbatsẹf (edit | history) small Àdàkọ:Infobox President
Àdàkọ:Infobox former country/doc (edit | history) small Àdàkọ:Infobox former country
Àdàkọ:Infobox former country (edit | history) small Output not from a single template
Àdàkọ:Phanerozoic eon (edit | history) small
Àdàkọ:Infobox Indian jurisdiction (edit | history) small Output not from a single template
Oníṣe:Demmy/Sandbox/User infobox (edit | history) small Àdàkọ:User infobox
Àdàkọ:Infobox Aircraft Type (edit | history) code Àdàkọ:Documentation
Àdàkọ:Infobox Settlement/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Location map+/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Location map+/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox Aircraft Type/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Calendar/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Calendar/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Calendar/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Calendar/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Calendar/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Calendar/doc (edit | history) code
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn