Lint errors: Multiple unclosed formatting tags

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn
Page title Multiple unclosed formatting tags on the page Through a template?
Todor Zhivkov (edit | history) small Àdàkọ:Infobox President
W. E. B. Du Bois (edit | history) small Àdàkọ:Respell
Muhammad Boudiaf (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Pierre Nkurunziza (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Abdelaziz Bouteflika (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Alexander Lukashenko (edit | history) small Àdàkọ:Infobox President
Rabah Bitat (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Choe Yong-rim (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Korean name
Ali Kafi (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Richard von Weizsäcker (edit | history) small Àdàkọ:Infobox president
Yulia Tymoshenko (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Officeholder
Corbin Bleu (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Musical artist
Ashgabat (edit | history) small Àdàkọ:Infobox settlement
Mwambutsa 4k Bangiriceng ilẹ̀ Bùrúndì (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Abdur Rahman Farès (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Domitien Ndayizeye (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Chadli Bendjedid (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
François Ngeze (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Àdàkọ:Infobox political post/doc (edit | history) small Àdàkọ:Infobox political post
Jean-Baptiste Bagaza (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Àdàkọ:Infobox/doc (edit | history) code
Ferhat Abbas (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Cyprien Ntaryamira (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Liamine Zéroual (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
Àdàkọ:Infobox political post (edit | history) small Àdàkọ:Documentation
Houari Boumédienne (edit | history) small Àdàkọ:AlgerianPres
STS-51-L (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Space mission
Melchior Ndadaye (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Michel Micombero (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Pierre Buyoya (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Microlophus stolzmanni (edit | history) small Àdàkọ:Taxobox
Ntare 5k ilẹ̀ Bùrúndì (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Sylvie Kinigi (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Sylvestre Ntiybantunganya (edit | history) small Àdàkọ:BurundiPres
Àdàkọ:Infobox (view source | history) code Output not from a single template
Ìgbà Ẹlẹ́fun (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Ilẹ̀ọba Prússíà (edit | history) small Àdàkọ:Infobox Former Country
Ìgbà Eléèédú (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Kóstá Rikà (edit | history) small Àdàkọ:Infobox country
Ìgbà Ìbíniọ̀tun (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Ìgbà Tríásíkì (edit | history) small Àdàkọ:Phanerozoic eon
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn