Lint errors: Paragraph wrapping bug workaround

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn
Page title Paragraph wrapping bug workaround Through a template?
Dustin Hoffman (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:DramaDesk PlayActor
Eugène Mangalaza (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:MadagascarPMs
Ronald Venetiaan (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:SurinamePresidents
Whoopi Goldberg (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Template group
Àdàkọ:CAR Presidents (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:BAFTA Award for Best Supporting Actress (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:DramaDesk PlayActor (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:Footer Olympic Champions Long Jump Women (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:Madagascar Presidents (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:MadagascarPMs (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:SurinamePresidents (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox
Àdàkọ:Àkójọ àwọn olúìlú Europe bi agbègbè (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:Navbox with columns
Frederick Douglass (edit | history) DIV > SPAN Àdàkọ:American Civil War
Warsaw (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Riga (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Brussels (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Tallinn (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Bratislava (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Budapest (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Pópù Paschal 2k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pristina (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu Europe
Kiev (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Jean-Bédel Bokassa (edit | history) div > span Àdàkọ:CAR Presidents
Berne (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Pópù Agapetus 1k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
James Earl Jones (edit | history) div > span Àdàkọ:Template group
Pópù Zephyrinus (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Sergius 1k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Zosimus (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Gregory 1k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Minsk (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Zagreb (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Bucharest (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Yerevan (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Mọsko (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Belgrade (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Chişinău (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Nicosia (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Ljubljana (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Berlin (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu europe
Pópù Stephen 3k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Stephen 2k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Zachary (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Gregory 2k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Constantine (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Jòhánù 6k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Leo 3k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Adrian 1k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Pópù Páúlù 1k (edit | history) div > span Àdàkọ:Popes
Stockholm (edit | history) div > span Àdàkọ:Oluilu Europe
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn