Èdè Abínibí

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
(Àtúnjúwe láti Ede Abinibi)
Jump to navigation Jump to search

Ede Abinibi

 1. N ò réni tó fèdè elédè ronú rí
 2. Àfi ti wa
 3. E wo gbogbo àwon ìlú ńlá
 4. Àwon ìlú kàǹkà-kàǹkà
 5. Ní gbogb ayé yíká kódà tée délèe Kùsà 5
 6. Irú èdè wo ni wón fi ń kómo?̣
 7. Èdèè-bílèe wón ni wón ń lo
 8. Wón sì ti digi osè, wón ti dàràbà
 9. E wAmerika, e wo Rósíà, ké e wáá wòlú Èèbó
 10. E ó ri pédèe won ni won fi ń ronú 10
 11. Ni wón fi tóbi
 12. Sùgbón bíi tèmi tìre kó
 13. Ká tóó pèrò ní Yoòbá
 14. Ká tóó yí i sÉèbó
 15. Gbogbo tepotiyọ̀ inú ọ̀rọ̀ 15
 16. Ti gbákúla
 17. Bóo la se lé fèdè elédè ronú jinlè
 18. Wón fomo odún méta sílé èkó
 19. Pé ó máa ko Faransé, ó máa kÉèbó
 20. Ó se, omó gbó Faransé díè, ó gbÉèbó díè 20
 21. Torí pó jómo-on Yoòbà
 22. Ó fi Yoòbá sàbùlàa won
 23. Òró di sákálá sokolo sòkòlò sákálá
 24. Ó ń relé kò délé
 25. Ó ń roko kò délé 25
 26. Àfóòfótán ojú a sì dásòólè
 27. Àdàlú èdè a fa hówùhówù dání
 28. Omo ò ní í lè dánú olóódoó rò
 29. Ohun a bá so fún un náà ní ó so padà bí ayékòótó
 30. Omo a délé 30
 31. A ní ‘Dádì, Yò bíládù fuù’
 32. Kò kúkú gbó, kò yé e páà
 33. Wón ti ní bí wón se ń so
 34. Séni tó se un tí ò dáa nù un
 35. Omo o sì mò péyìí yo bàbá òun sílè 35
 36. Bákan náà ni gbogbo èèyàn sorí lójúu won
 37. Won a kéyelé pò mádìye bó se wu wón
 38. Won a kó terú tomo tìwòfà pò
 39. Sé kò kúkú sówò nílúu won
 40. Ko sagba lómo ajá, àkóbí ajá, abíkéyìn béè 40
 41. N náà ni awon omo naa yoo se
 42. Ajísebí Èkó, Èkó ní í kúú sí
 43. Èyí tí ò yé won
 44. Po jèyí tó yé won lo
 45. N ò kúkú ráwon omo báwí ní tiwon 45
 46. Ohun a fi kó won ni wón gbà
 47. Wón ní amúkùn-ún, erù ré wó
 48. Ó ni e ò wòsàlè
 49. Mo ń bá ògá ilé ìwé pàtàkì kan
 50. Fòrò jomitoro òrò ńjó kan 50
 51. Ògá yìí kàwé a ò rírú e rì
 52. Ìwé tó kà tó bàmbà bamba
 53. Mo ní ‘Ògá, e bá n parí òwe yìí
 54. Edákun e fiyè dénú’
 55. Mo ní 55
 56. ‘Òní, àgbé pokó mó
 57. Òla, àgbé pokó mo’
 58. Wéré, Ogá ti kó sí mi lénu
 59. Ó lóun ti mò yóókù
 60. Kí n máà déènà penu 60
 61. Ó ní
 62. ‘Lótùn-ún-ùn-la, àgbè á gbókó ńbi ó fi pamó sí
 63. À bé è réèmò, èyàn èèyàn-àn mi
 64. Èèmò lu kutu pébé tan
 65. Ó tún lu pèbé pèlú è 65
 66. Àgbàlagbà ló se báun parí òwe
 67. Ta ni ò mò péparí òwe ùn ni pé
 68. Ojo tókó ó pàgbè mó ń bò
 69. Táriwó á so
 70. E jòwó, e má se fojú òpè wògá 70
 71. Òpò ló ń pòwè Láwúwo
 72. Tó se bí gidi làwón ń se
 73. Ení jìn sí kòtò
 74. Ló dá lésè
 75. Ení forí tì í dópìn-in 75
 76. Àfàìmò kó mó daláàrúù
 77. Nnkan àrà gbáà
 78. Omo Oòdùa ò fálà fédèe rè mó
 79. Èdè tó ládùn tó yìí
 80. Le fowó òsì tì dànù 80
 81. Níbi orirí ti ń sunkún ilé
 82. Tówìwí ń sunkún àtibò oko
 83. Ibè le ti ta won-nle
 84. Tèdè elédè
 85. A wí tán 85
 86. Wón lédèe wa ò kún tó
 87. Wón lósàn tó wò tí ò dùn
 88. Bí ò kúkú wò, ó tó
 89. Kí làǹfààni olówó tí kò níyì?
 90. E sé, a dúpé 90
 91. Ó tán n bó kù?
 92. E máa pónró ńbíbà
 93. E máa so tiyín di sáré pegbé
 94. Ilé eni lèmí mò pónà pèkun sí
 95. Wón ní sòkòtòo Yoòbà ò balè 95
 96. Wón ní bá a gbá a létí
 97. Tá a kàn án ńkòó
 98. Tinú è ni yóò se
 99. E kú isé
 100. Èyin ologbón, èyin òmòràn 100
 101. ‘Òmòràn tí í mo tinú ìgbín nínú ìkarahun’
 102. Wón ní bá a bá ń fi Yoòbá kékòó
 103. A ó ti se pògòrò òrò tí ń be ní sáyéǹsì?
 104. A ó ti se pojíbírà àti joméńtìrì?
 105. A ó ti se poósínjìn? 105
 106. A ó ti pe kábóńdàosàìdì?
 107. Ti pai-áárú-sukuàdì ń kó?
 108. Sùgbón gégé bí mo se so sáájú
 109. Èyí tí ò yée yín
 110. Pò jèyí tó yée yín lo 110
 111. Tá ni ò mobi tóbìn-in fi ń tò?
 112. Tée ní ó kòdí sígbó
 113. Ó joun pé ò mohun tédè ń jé
 114. Ló jé e móon sò yú-ùn
 115. Àìmòkan, àìmòkàn 115
 116. Ló kúkú n báayín-ín jà, o jàre
 117. E kò mò pé
 118. Bí gbogbo omo káàárò o ò jíbí?
 119. Bá pé báyìí la ó máa pé nǹkan-an wa
 120. Òyìyè tí ń yè é ò sí 120
 121. Báyìí là ń se ńlèe wa
 122. Èèwò ibòmín-ìn
 123. Bá a bá so pé
 124. Báyìí la ó mó on poósínjìn
 125. Tá a sì fún kábó-ńdà-osàìdì lóóko 125
 126. Tá ni yóò ya sùtì ètè
 127. Tí ó so pé Sàngó ò ponmo-on re?
 128. E tilè so pé Yoòbá ò kún tó
 129. Ǹjé èyín mò pé
 130. Se lèdèé mó-on ń dàgbàá sí i 130
 131. Ó dàbí aso
 132. Tokan gbó tá a mú mí-ìn
 133. Èyin ti lo sápótí ìsúra
 134. Ké e wá à won èdè té e ti pa tì
 135. Ké e mú nínú-un won 135
 136. E fi fáwon nǹkan wònyí lóóko tuntun
 137. Bá a tilè sì ta á bó tì
 138. Kì ló so pé á mó lo sédè mí-ìn
 139. Loo yá oóko tá a ó máa pohun tuntun
 140. Púpò nínú Èèbó té è ń wò un 140
 141. Ara èdèe won kúkú kó nísèǹbáyé
 142. Mímú ni wọ́n mú láti ara èdèe Látín-ìn-nì, Gíríìkì àti Hébéérù
 143. Kò sóròò Matimátíìkì kankan ni Èèbó
 144. Tí kì í sèdèe Lárúbáwá ló ti wa 145
 145. Tá ni Lárúbáwá wáá sun mó jù nínú àwa àti Èèbó?
 146. Bóo ni tèmi tìre ti wáá jé
 147. Omo ìyáà mi?
 148. Ohun tí ò sì yée yín ni pé 150
 149. Òpò èdè ló sáà ti wo tiwa
 150. Tí kò sì se wá ni háà!
 151. Bóyá o ti gbàgbé àwon òrò
 152. Bí ‘àlàáfíà’, ‘àlùbáríkà’ àti ‘Dàńsíkí’
 153. Tí wón tinú Haúsá di ti wa 155
 154. N ò sèsè lè so tÈèbó
 155. Ìyún-ùn pò bíi kàasíǹkan
 156. Kí ló dé tá a tepele mó yìí
 157. Ká fóhun gbogbo lórúko
 158. Kó di ti wa?
 159. Bóya ògòrò èdè
 160. Tó wà ńlèe wa
 161. Ló ń ko yín lóminú
 162. Pé bí Haúsá bá ń fi ti è kómo
 163. Tí Íbò ń se bákan náà 165
 164. Ìgbà wo lòròo wa
 165. Ò ní í dàbí ilé gígaa Bábéélì?
 166. Ìdáhùn síyún-ùn-ùn ò le, òrée wa
 167. Bóko ò jìnà, ilá kó tì
 168. Orin tí kò sòro í dá 170
 169. Kì í sòro í gbè
 170. Bá a bá so pé ìsá ǹsalùbó
 171. Peerepe sì lègbèe rè
 172. Ìjà ò sí ńsóòṣì
 173. Sàdúrà n sàmín ni 175
 174. Bí Íbò bá ń fèdè abínibí kómo
 175. A ó tún rò ó kó dákun fiyè dénú
 176. Kó fòkan nínú Haúsá tàbí Yoòbá
 177. Kómo náà pèlú
 178. Bí Yoòbá bá ń lo tirè 180
 179. A óò ní kó fi òkan
 180. Nínú Haúsá tàbí Íbò kún un
 181. Bá Haúsá náà sì ni
 182. Yóò fi òkan nínúun
 183. Yoòbá tàbí Íbò tì í 185
 184. Kò ní í pé, kò ní í jìnà
 185. Tá a ó fi máa gbóraa wa
 186. Lágbòóyé
 187. Ìyún-un ni pé
 188. A fewé àdúgbò kàgbo omo 190
 189. Gbogbo rè a sì kú dùn-ún-ùn
 190. Bí ojú tó ti kékeé fọ
 191. Sé tójú bá ti kékeé fó
 192. Se ní í kú mòràn-ìn moran-in
 193. Òròo wa a sì dayò 195
 194. À sì fopé fÓlúwa
 195. A kúkú mọ̀ pédèe wa è é jé béè
 196. Àwa la tajà eèpè
 197. Tá a ń gbowó òkúta
 198. A ko fìlà fún wèrè 200
 199. Wèrè sì féé lo fìlà gbó
 200. N ò kúkú bá won wí
 201. Àbí ta ni a ó gbókó fún
 202. Tí ò ní í roko sódò ara è
 203. Àsá ló sì ń mádìyee wa sòle 205
 204. Òjò ló sì ń pàyèrèpè lówó
 205. Tó fi deni àkolù
 206. Kì í sì í règà títí
 207. Kómó inú rè má gbòn lebelebe
 208. Yóò balè yóò balè 210
 209. Ni labalaba fi ń wogbóó lo
 210. Bí wón se ń dìrò mápáá tó
 211. Apáa won ò kúkú ní í kápá
 212. Bí wón dìrò mọ́gi osè
 213. Apáa won ò ní í kósè 215
 214. Òjò iwájú ì í pahun
 215. Gbogbo epe tí a bá se lu Onítibí
 216. Ara ní í fi í san
 217. Ológbò o ní í fìgbà kan kúkú ìwò sílè
 218. Ìjímèrè ò ní í bá won kúkú òwòowòó 220
 219. Èdèe Yorùbá ò ní í kú mó wa lójú
 220. E dákun, e sàmín è.