Lọ́ọ́yà Ọmọ Yorùbá

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search

Àtòjọ Àwọn Agbẹjọ́rọ̀ tí wọ́n jẹ́ Ọmọ Yorùbá

Àwọn Lọ́ọ́yà àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá. A kọ ọdún tí wọ́n sí òkè orúkọ wọn

1880 Christopher Alexander Sapará Williams Òun ni ọmọ Nàìjíríà tí ó kọ́kọ́ di Lọ́ọ́yà

1892

Rotimi Olusomoha Aládé

1900

John Augustus Otunba Payne

1905

E.J. Alexander Taylor

1909

John Akinọla Òtúnba Payne

1910

Sir Adéyẹmọ Alákijà 1913 Ọláyímíká Alákijà

Ithiel K Ladipọ Doherty

Olaseeni Moore 1921 E. A Franklin

Alfred Latunde Johnson

E.M.E. Àgbètì

T.A. Dolierty

1922

Adédépò Káyọ̀dé

S.H.A. Baptist.

1923

Ayọ̀délé Williams

Steven Bánkọ́lé Rhodes

A.O.D. Dòsùnmú

Adébíyí Désàlú

1924

C.A. Harrison Ọbáfẹ́mi

Muhammed Lawal Basil Agusto

A. O. Àbáyọ̀mí

I.O. Caxton Martins

Rufus Adékúnlé Wright

Adégúnlẹ̀ Ṣóẹ̀tán

1925

F.O. Lucas

A. O. Thomas

Albert Horatus Akíntúndé Doherty

1926

J. Ọmọliyì Coker

Isaac Kúshìkà Roberts

F. Tátúndé Vincent

John Martins

1927

T. Ẹkúndayọ̀ Kusimo Ṣórìnọ́lá

Akínbọ́nà Sólúadé

1928

Samuel Ayọ̀délé Thomas

Frances Edney Euba

1929

Ọmọ́sànyà Adéfólú

Richard Adé-Ẹ̀yọ̀ Doherty

Hezekiah Ajayi Johnson (Alias Onibuwe)

Àlàbá Akéréle

1930

Abíọ́lá Akínwùmí

1931

Ògúnyẹmí Ẹbíkúnlé Ajọ́ṣẹ̀

1933

Olúwọlé Ayọ̀délé Alákijà

1934

Adébíyí Májẹ́kódùnmí

1935

Ọlájídé Ọláríbigbé Alákijà

1936

Akinọlá Adésọ̀gbìn

1940

Adélékè Adédoyin

Ladipọ Ọdúnsì

1941

Ọladipọ Moore

John Idowu Conred Taylor

1942

Christian Adéṣẹ́gun Wilson

Ọdúnbákú

Ọlátúndé Balógun


Bọ̀dé Thomas

1944

Àlàbí Taylor

1946

John Adéjùmọ̀ Kester

funsọ Blaize

Akíntóyè Tẹ́júosó

Ọbájẹ́nu Awólọ́wọ̀

1947

H.O. Davies

Ọlájídé Ṣómólú

S.A. Adéọba

Victor Ìlòrí

C.O. Awóyẹlé

S. Àyìnlá Abina

Rẹ̀mí Fàní-Káyọ̀dé

T.O.S. Benson

L.O. Fádípè

V.A. Déhìmọ̀

G.B.A. Coker

E.A. Caxton-Martins

1948

M.O. Oyàmádé

J.O. Kassim

O.A. Akántóyè

A.O. Lawson


Dúró Phillips

Àtàndá Fàtáì-Williams

O. Akínkúgbé

Abíọ́dún Akéréle

Ayọ̀ Rósìji

M.A. Adésànyà

V.O. Ẹ̀san

Basheer Agusto

1949

C.O. Madarikan

A.O. Lápitẹ́

D.O. A. Ògúntóyè

G.S. Sówèmímọ̀

J.O. Beckley

1950

Adé Mummey

S.O. Lámbò

Adégbóyèga Adémọ́lá

J.A. Adéfarasìn

S.L. Akíntọ́lá

L.J. Dòsùmú

Isin Shotire

D.M.O. Akínbíyi

C.O. Ògúnbánjọ

A. Òkúbádéjọ.

Ayọ̀ Òkúsàga

Oláyínká Ọlámosu

O.O. Ọmọlolú

H.M. Àllí-Balógun

A.M.A. Akinloyè

1952

A.G.O. Agbájé

Akinọlá Àgùdù

J.O. Ajíbọ́lá

B. Olówófóyèkù

E.B. Craig

E.O. Ayọ̀ọlá

1953

O. Ajọ́sẹ̀-Adéògún

S.A Ògúnkẹ́yẹ

D.O. Coker

Adéníran Ògúnsànyà

S.L. Dúrósarọ́

A.R. Bákàrè

S.B. Adéwùnmí

Adénẹ́kàn Adémọ́lá

S.D. Adébíyí

Adédàpọ̀ Adérẹ̀mí

A. E. Molajo

O. Ọ̀ráfidíyà

Ayọ̀ Richards

Àdùkẹ́ Moore

E.O. Fákáyòdé

G.B.A. Akínyẹdé

Andrew Ajíbọ́lá

1954

O.B. Akin Olúgbadé

A.F.O. Dábírí

S.A. Awólèsì

A. Adésidà

Kẹ́hìndé Ṣófọlá

Adédòkun Hastrup

J.A. Ọdẹ́kù

Búsàrí Òbísẹ̀san

O.A. Fájẹ́misìn

D.O. Ògúndìran

Káyọ̀dé Ẹ̀ṣọ́

Y.A. Jìnádù

S.O. Abudu

1959

B.O. Babalákin

Y.O. Àdìó

Ọláyínká Ayọ̀ọlá

Àbáyọ̀mí OlówòfóyèkùLọ́yà àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Nàìjíríà tí ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni Williams Alexander Sapara Williams. Ó di agbẹjọ́rò ní odún 1880. Ọmọ Yorùbá nì Májísíréètì kìíní ní ilẹ̀ Nàìjíríà tí ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni Sir Olumuyiwa Jibalaru. Ọdún 1938 ni ó di Majísíréètì yìí. Òun náà ni ọmọ Nàìjíríà kìíní tí yoo di adájọ́ ilé-ẹjọ́ kóòtù gíga (High Court of Judge). Ọmọ Yorùbá ni Ọmọ Nàìjíríà àkọ́kọ́ tí yóò di ‘Chief Justice’ ilẹ̀ Nàìjíríà ni Sir Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá. Ọmọ Yorùbá ni Ọmọ-ọba Abẹ́òkúta ni.

Lọ́yà tí ó kọ́kọ́ gba ‘Senior Advocate of Nàìjíríà ‘Chief F.R.A. Williams. Ọmọ Yorùbá ni.

Lọ́yà obìnbìn àkọ́kọ́ tí ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tí yóò di adájọ́ ilé ẹjọ́ àgbà (High Court Judge) ní ilẹ̀ Nàìjíríà ni Mrs Modupẹ Ọmọ-Ẹboh tí ó jẹ́ ọmọ Akingbẹhin. Ọmọ Yorùbá ni.

Òbìnrin Nàìjíríà tí yóò gba oyè Senior Advocate of Nigeria’ nịmọ ọ tí ó jẹ́kọ́àkó Yorùbá nị̀mọ. ỌolankẹMrs Folake S

‘Attorney-General’ tị tí yóò jẹkọ́ Nàìjíríà àkọ́mọ‘O  Nàìjíríạ̀ilè ni Dr  di ‘President of̣kọ́ Aáfíríkà tí yóò kọ́ ilẹ̀mọlawale Elias Òun ni ọTeshim O  Yorùbá nịmọthe International Court of Justices’. O 
di ‘Knight’ nị sọkọ́n yóò kọ́ Nàìjíríà tí wọmọyà ọLó  Yorùbá nịmọSir Kitoyi Ajasa. O