Ọba Ìséyìn

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
(Àtúnjúwe láti Oba Iseyin)
Jump to navigation Jump to search

Oba Iseyin

ORÌKÌ OBA ÌSÉYÌN[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

OBA ADÉYERÍ LÁTI ENU (PA) ÁLÍMÌ AJÉYEMÍ ILÉ ALUSÈKÈRÈ NÍ ÌLÚ ÒYÓ


Adéyerí omo Alájogun

Adéyerí omo wúràólá

Adéyerí omo wúràólá

Ìyàndá a-báni-sòrò-má-tannìje

Adéyerí omo Alájogun

À n bó’bo, òbó hun

Adéyerí omo alájogun

Òbo kìkì are rè.

A à féná à ní ò jò

A féná tán

Oníkálukú n gbénu ú sá kiri

Àká baba ìrókò

Asawo lode ò febè paní

Adéyení omo Alájogun ònà ìbàdàn la ò gbodò rìn

O n káà koko

Adéyení omo Alájogun

Òjò pa kòkò rè gbìn-gbìn-gbìn

Òjò tí ì bá pa tápà

A dòtúbáté

Adéyení omo Alájogun

Elébùrú ìké

Omo Alájogun

Òbo kìkí are rè.

N ó k’aséyìn oba àrànse

Oyinbó omo Èjìdé àgbé

Gbógun léye

Àsoba jagun

Oyinlolá Oláwóore

Peranborí

Peran bofá


Oláwóore a bèyìn àrò gele-mò-gelé-mò.


Kò se é mú ròdá

Ò se é mú

Gbógunléye

Àsobajagun

Nlé Oláwóore

Baba enìkan ò gbin yánrin

Baba enìkan ò gbin gbòrò

Omo èjìdé Àgbé

Fúnra rè lóhù

Aséyìn Oba àrànse

Oyinlolá Oláwóore

A gbó onísé Oba má mà dúró

Omo èjìdé àgbé tí í gbónísé onjò

Tí í tún fìlà se ge-ge-ge

Oyinlolá

Oláwóore

Àsán-àn-jòmì-eye

Oláwóore

Ekùn-abi-làà-làà-ìjà-layà

Láwóore ekun-abi-làà-làà ìjà-layà

Agbógbe má gbóyàn

Oba Àyínde

Oyinlolá

Láwóore Àbe

Afàdàmò-ragun-jànyìn-jànyìn

Oyinlolá omo Èjìde Àgbé

Dákun má gbéná

Oba àrànse

ohinlolá

Láwóore

Nígbà tí ò sí mó

Aséyìn ò ti è parun

Oyinlolá


Oláwóore

O kan Adégbìté

Sùkú-séré Adégbìté

Omo alálè-òrun

A-jó-kí-de-ó-ró

Baba ori dagogo

Àrán kún lé

Baba odún sàrìnnàkò ààlà yìgì

Ààlà yìgì baba ò dé títí dodún

Omo afòkú sòwò

Àrèmú Arówólóyè

Àbíkú oníjànmón

Baba ládépé

N-n-gb ó gbinrin lówó òtún

Sùkú-mì-séré

Mo se bálágbède òrun ní n lurin


A-jó-kí-de-ó-ró

Baba orí dagogo, n-n-gbó gbinrin

Lówó òsì, Adégbìte

Mo se bálágbèdè-òrun ló n lurin.

A-jó-kíde-á-ró baba orí dagogo


Èmi-ò-tetè-mo-pówó-fá-gùn-má-ràjà-gún-gbe

Arówólóyè

Àbíkú oni jànmó

Baba ládépé

O dèèkínní onísé ìbàdàn dé wón lógun jà ni

Mókín ilé

Arówólóyè Oba èse

Wón ní mo kí séríkí

Mo kí Balógun

Mo kótùn-ún

Mo kósì

O dèèkejì èwèwè

Onísé ará ìbàdàn dé

Wón lógun jà ni mòkín ilé

Arówólóyè

Wón ní wón ó kí séríkí dáadáa

Wón ó kótùn-ún

Wón ó kósì ìbàdàn

O dèèketa èwèwè

Onísé ará ìbàdàn dé

Wón lógun jà ni Mòkín ilé


Arówólóyè

Oba èse

Wón lógun le fún séríkí

Ogún le fún Balógun

Ogun le fótun-ún

Ogun le fósì

Kóso kó kí e má le è kó won

A-jó-kí-dé-ó-ró

Baba orí dagogo

Sèkèrè kó ní e má le è sétè

Tètè kò pé e má le è kójèbú

Arówólóyè

Abíkú onijànmó

Baba ládépé


Járun-járun

Kó máa jáwon lo

Jósèèké jósèèké


Kó pé e má le è kójèbú

Arówólóyè

Abíkú oníjànmó

Baba ládépé

O kan Olúgbilé

Ìgbà tí ò sí mó

Aséyìn ò ti è parun

Olúgbilé

Eléwu oyè

Òmùdún kókò

Oba asàwòlòlò

Oní jànmó alátise

Olúgbilé


Aberan nílé bí ode aperin

Afàlùkò-jèjèè

Jejèé-nílé-oníjànmó

Jejèé-lóde

Olugbile tó tó baba

Láwóore re i se

Aborí esin báá-báá lónà komu

Abìrù esin tìkòtìkò


Lónà ababja

Sèrùbàwón baba Àjíà

Ológòdo ègi

Olúgbilé


Aberun nlé bí ode aperin

Rèwó-rèwó ní e má ti è rèwó mó

Ológòdo egi

Olúgbilé ni bá a bá lo

Emi ni í máa se ní wàye


Mo ní jà mo jùlo

N-n-jù-tòsun-lo

Òmùwè tí n wè lódò òsà

Kó múra kó lè wèé já

Iba mi olúgbilé aláwòye

Òmùdún kókò oba asàwòlòlò

Ìfòròwánilénwò lóri àwon òrò tó ta kókó

Ìbéère: kín ni ìtumò gbólóhùn yìí “A à féná, à ní kò jò?

Ìdáhùn: ìtumò rè ni pé nígbà ti ìnà kò ì jò ni à n dúró, tí iná bá ràn tán ènìyàn ó ho.

Ìbéèrè: kinni ìtúmò omo Alájogun.

Ìdáhùn: omo jagun jagun Ìbéèrè: kín ló fa ‘ona ìbàdàn la ò gbodò rìn?

Ìdáhùn: Nítorí pé ológun jo ni wón.

Ìbéèrè: Abèyìn àrò gelemò-gelemò nkó?

Ìdáhùn: ó jé eni tí í máa n ni eran nílé ní gbogbo ìgbà tí ó sì máa n fi í se àlejò.

Ìbéèrè: kínni ìtumò Ekùn abi làà-làà ìjà layà?

Ìdáhùn: Jagun-jagun tí ó le ni à n pè béè.

Ìbéèrè: ìdí tí e fi n pè é ni Oba àrànse?

Ìdáhùn: Onírànlówó ènìyàn ni ó n jé béè. Ó n ran ènìyàn lówó.

Ìbéèrè: Omo aláte-òrun nkó?

Ìdáhùn: Eégún baba won ni aláte-òrun tí a fi n pè é béè.


Ìbéèrè: kin ni ìtumò àbíkú oni janmo?

Ìdáhùn: E ni tí n dákú.

Ìbéèrè: kín ni ìdí tí a fi so pé ó se ori esin báá-báá Lónà kòmu?

Ìdáhùn: ìdí ni pé kòmu ni oko rè.

Ìbéèrè: òmùdún kókò a sàwòlòlò nkó?

Ìdáhùn: Oba tí ara tè ndán ni eléyìní.