Oníṣe:GerardM/Members of the National Council of Namibia

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search

This list is not ready for use on Wikipedia because a Member of the National Council of Namibia who was a member twice does not show twice.


This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

Article description Country Start date End date Image
Hilma Nicanor Nàmíbíà
Steve Mogotsi Nàmíbíà
Johannes Nakwafila Nàmíbíà
Willem Appollus Nàmíbíà
Wilfried Emvula Nàmíbíà
Theofelus Eiseb Nàmíbíà
Theo Diergaardt Nàmíbíà
Themistokles Dudu Murorua Nàmíbíà
Sebastian Ignatius !Gobs Nàmíbíà
Ngohauvi Lydia Kavetu Nàmíbíà
Michael Hishikushitja Nàmíbíà
Marten Kapewasha Nàmíbíà
Kandy Nehova Nàmíbíà
Jhonny Haikella Hakaye Nàmíbíà
Henock Kankoshi Nàmíbíà
Hafeni Ndemula Nàmíbíà
Ambrosius Haingura Nàmíbíà
Asser Kuveri Kapere Nàmíbíà
End of auto-generated list.