Ọba Ìkòyí

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́

Oba Ikoyi

ORÍKÌ OBA ÌKÒYÍ[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

LÁTI ENU ALÀGBÀ OYEKALE ALADE

OMO ISÉ FÓYÁNMU)


Ùn n lo ilé wa lóhun ò ò ò ò

Nílé ìkòyí omo erù ofà

Olóòótó omo gbáà, omo gbèdu

Yánbínlólú omo Arágáláká kee fikú pogun


1 Àrònì gbonra jìgì dagi erù oògùn nù

Omo gbélé

Omo gbégbèé

Omo gbé ijù, gbébi

Ò-gbódi-gbé-yàrá

O gbebadan ò kè pé, o gbákínmòórìn, o gbáawé

Ò-gbé-fìdítì-gbewàré

O gbákínelé, o gbéléefón run

O gbélé kúata, òtè ò tán e e bibì làá dé si

Kú fúnwon rérìn-ín Olóyè n ni baba mi

Ó níbi táa bá gbé, ibe nilé eni

Jagunjagun lèrò ìkòyí jé, omo oba a jò lápó wòròwòrò

Ogun ló bámi ni gbo

Mo dolú igbó

N lé mi lóhùnún ma dòsó esin

Bí bá n rogun

Èrò òdàn bamii lódan mo dèrò òdàn

Ogun ló bámi pàlàpálá mee dòpá à bon

Àsé Olú nìkòyi jé omo eèru Ofa

Témi bá n lo sónà ihè mo mo on lé wa

Olúkòyí àfeji, àfeji n lo bí onikoye àfòjò àfòjò

Olúkòyí àfòjò àfòjò, un lo wa bí Olúkòyí èèrùn gan gan gan


2 Olúkòyí èèrun gang an gan

N ló bí Olúkòyí ìrìwòwò

Olúkòyí ìrì wòwò, un ló bi Oníkòyí òdá gbágbá

Olúkòyí òdá gbá gba, un ló bi Oníkòyí ò koko

Un ba won tó pón kángun síkoto níjóhun

Témi bá n sónà bè mo monú ilé wa,

Eléyun nì taa lóbí, taa lóbí ?

Un ló bí òkéré lèrù gan gang an

Òkéré-lèrù gan gan gan gàgbon n baba won àgbà took tó kori òde ìsálayé

N lé ìkòòòyí omo eerù ofà

Olóòtó omo gbáà omo gbèdu

Yánbíniólú omo arágálá efikú pogun

Témi bá n lo sónà be mo molé wa

Omo Oba ìjí peké-peké

N lé ìkòòyí omo erù ofà

Àwon ni, àwon lomo Oba ìjí pokùn-pokùn

Ìjí mó pokùn mó

Igi àtòrì ni ko yá mó on pa

Ìji mó pagi àtòrì mó

Igi àtòrì òun nigi àse


3 Igi àtòrì òun nigi òrìsà òwójì

Láwòójì n be nlé owínsí dara

Omírìn dara lóri ofa òòò

Ota rìn dara lóri omi ò ò ò

Làwa n pèkòyì omo eerú ofà

Olóòtó ègi yánbinlolu omo arágálá e fikú pogun.

Àrònì gbonra jìgì dagun erùù oògùn nù

N lé ìkòòyí omo eerù ofà

Àlà e wà bí, inú ilé gbogbo kààà sí nkan kan nítiwa

Omo sírò n togun

Omo gbàro n togun

Omo jìgan n tode

Omo jìgan-jìgan láà rùkú alaigbodoràn mote serù bòtè

Mo letí mo fi n gbóràn láyé òòò

Enikéni kó mó rúmí gbajú òde baba mi lo olórí ogun

Àwa lomo òsèsè ‘kòyí

Tí mo réèrín gán án ni kú

Tú kí n dérin, elégbà ni mo di pèle níjó tí mo fi lo gán án ni ogun ìlànlá omo èrù oofà

Témi bá n lo sónà bè mo monlé wa

Ìkòyí omo eerù ooofà

4 Olóòtó omo gbáà, omo gbèdu

Èyin obìnrin ìkòyí e mó pagbòn lágbòn mó

Gbogbo obìnrin ìkòyí tí bá n pagbòn lágbòn wón n rán oko won léti ogun ni

Lóòotó ni béè ni òdòdò on yùn

Àkà kè wà bí, inú ilé gbogbo káà sí n kan ní tiwa ìlànlá omo gbáà erù ooofà

Olóòtó omo gbáà omo gbèdu yánbínlólú omo arágálá omo e fi kú pogun

Orin: Eruwa nil é omo agbòn, ta n níkòyí ò nílé Omo agbon ?

Ègbè: Eruwa ni lé omo a

Lílé: Ta n ni kòyí ò ni lé omo agbòn

Ègbè: Èrùwà nilé omo agbòn

Lílé: Ta n níkòyí ò nílé omo agbon?

Ègbè: Èrùwà nilé omo agbòn on on.


Ìrìn mi gbèrè ó dilé wa lóhùn ún òòò

Àdesítèé oníkòyí òòò

Ìkòyí omo eerù oofà

Adésítèé loba tí nbe lé kòyí omo agbàawà5 Olóòtó omo gbáà, omo gbèdu, yánbímilólú omo arágálá e fikú pogun,

Àrònì gbonra jìgì dabo erù oògùn nù

Okùnrin gbon gbon gbon bí ojó kanrí

Adésítèé,

Okùnrin gbòn gbòn gbòn bí eni fìbon tì

Ìsépo méjì omokùnrin

Adésítèé mo o bá tòde baba a re lo

Ìkòyí omo gbáà, omo gbedu yánínlólú omo arágálá e fi kú pogun

Témi bá n lo sónà bè mo monlé wa

Orin: Tapó tapó ;à á bómo ogun

Tapó tapó là á bomo ogun

Ìgbà ìkòyì ò tó déedé

Ègbè: Tapó là á bómo ogun

Lílé: Èsò kòyí ò rìkú sá

Ègbè: Tapó tapó làá bómo ogun

Lílé: Àgbà à kòyì ò ríkú sá

Ègbè: Tapó tapó làá bómo ogun

Lílé: Àgbà kòyí ò ríkú sá

Ègbè: Tapó tapó làá bómo ogun

Lílé: Àgbàà kòyì ò ríkú sá

Ègbè: Taapó taapó làá bómo ogun un.ÀWON ÌTUMÒ ÒRÒ TÍ Ó TA KÓKÓ NÍNÚ OBA ÌKÒYÍ

1 Olúkòyi je jagunngagun tí kì í gbélé kò se inú ìgbé. Ìdì nìyi to wón fi máa n so pé èrùwà nilé omo agbòn.