Àdàkọ:8TeamBracket-Tennis3

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search
  Ìdẹrin-ìparí Ìdàjì-ìparí Ìparí
                                       
            
          
            
            
        
            
            
          
            
          
          
            
        
            
Ìwé-alàyé àdàkọ[ìwò] [àtúnṣe] [ìtàn] [ìfọnù]

Template description: This template generates an 8-team tournament bracket with three-set tennis scores.

Infobox code

{{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=
| RD2=
| RD3=
| group1=
| group2=

| score-width=
| team-width=

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=
| RD1-score5-2=
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=
| RD1-score6-2=
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7= 
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=
| RD1-score7-2=
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8= 
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=
| RD1-score8-2=
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=
| RD2-score1-2=
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=
| RD2-score2-2=
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=
| RD2-score3-2=
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=
| RD2-score4-2=
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= 
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=
| RD3-score1-2=
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=
| RD3-score2-2=
| RD3-score2-3=
}}

Template parameters

  • RD1, RD2, RD3 — [OPTIONAL] The names of each respective round. Defaults to "Quarterfinals", "Semifinals", and "Finals", respectively.
  • group1, group2 — [OPTIONAL] The name of the first group of four team, and the name of the last group of four, respectively.
  • team-width — [OPTIONAL] The width (in pixels) of the team field for each game/match. Defaults to 125 pixels.
  • score-width — [OPTIONAL] The width (in pixels) of the score field for each game/match. This is the total width of all five sets.
  • The rest of the parameters fill in the bracket and consists of the form RDround-[seed|team|score]match[-set]

See also[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]