Àdàkọ:Convert/list of units/area

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search
Area
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/m2 combinations
SI ìlọ́poméjì kilometre km2 km2 US spelling: square kilometer
1,000,000
  • km2 sqmi

Àdàkọ:Convert/hm2 Àdàkọ:Convert/dam2

square metre m2 m2 US spelling: square meter
1
  • m2 sqft

Àdàkọ:Convert/dm2

square centimetre cm2 cm2 US spelling: square centimeter
0.0001
  • cm2 sqin
square millimetre mm2 mm² US spelling: square millimeter
0.000001
  • mm2 sqin
non-SI metric

Àdàkọ:Convert/ha

Imperial
&
US customary


square mile sqmi sq mi 2,589,988.110336
  • sqmi km2
acre acre 4,046.856422

Àdàkọ:Convert/sqyd


square foot sqft
(ft2, sqfoot, foot2)
sq ft The sqfoot (foot2) code will produce square foot as the plural form. 0.09290304
  • sqft m2Àdàkọ:Convert/sqin

  • sqin cm2
  • sqin mm2
Maritime units

Àdàkọ:Convert/sqnmi

Middle Eastern

Àdàkọ:Convert/dunam

Àdàkọ:Convert/Cypriot dunam Àdàkọ:Convert/Iraqi dunam Àdàkọ:Convert/old dunam

Japanese tsubo tsubo (400/121)