Àdàkọ:DeathyrBC

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́

Àwọn aláìsí ní c. [[{{{1}}}{{{2}}} SK]].

Ẹ tún wo: [[:Ẹ̀ka:Àwọn ọjọ́ìbí ní {{{1}}}{{{2}}} SK|Àwọn ọjọ́ìbí ní {{{1}}}{{{2}}} SK]].

[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní ẹ̀wádún {{{1}}}0 SK|Àwọn ọjọ́aláìsí ní ẹ̀wádún {{{1}}}0 SK]]: [[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}9 SK|{{{1}}}9]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}8 SK|{{{1}}}8]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}7 SK|{{{1}}}7]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}6 SK|{{{1}}}6]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}5 SK|{{{1}}}5]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}4 SK|{{{1}}}4]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}3 SK|{{{1}}}3]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}2 SK|{{{1}}}2]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}1 SK|{{{1}}}1]]-[[:Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní {{{1}}}0 SK|{{{1}}}0]]

[[Category:{{{1}}}{{{2}}} SK|Alaisi]] [[Category:Àwọn ọjọ́aláìsí ní ẹ̀wádún {{{1}}}0 SK|*DeathyrBC]]