Àdàkọ:ISO 639 name

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́

Àmìọ̀rọ̀ èdè ISO 639 pọndandan fún àdàkọ

Ìwé-alàyé àdàkọ[ìwò] [àtúnṣe] [ìtàn] [ìfọnù]

Usage[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

This template is used to resolves the ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names.

Code1 Code2 Code3 Code4 Name Article Category
aa aar Àdàkọ:ISO 639 name aa [[Àdàkọ:ISO 639 name aa language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name aa language text]]
ab abk Àdàkọ:ISO 639 name ab [[Àdàkọ:ISO 639 name ab language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ab language text]]
ae ave Àdàkọ:ISO 639 name ae [[Àdàkọ:ISO 639 name ae language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ae language text]]
af afr Àdàkọ:ISO 639 name af [[Àdàkọ:ISO 639 name af language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name af language text]]
ags Àdàkọ:ISO 639 name ags [[Àdàkọ:ISO 639 name ags language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ags language text]]
ak aka Àdàkọ:ISO 639 name ak [[Àdàkọ:ISO 639 name ak language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ak language text]]
am amh Àdàkọ:ISO 639 name am [[Àdàkọ:ISO 639 name am language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name am language text]]
an arg Àdàkọ:ISO 639 name an [[Àdàkọ:ISO 639 name an language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name an language text]]
ang Àdàkọ:ISO 639 name ang [[Àdàkọ:ISO 639 name ang language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ang language text]]
ar ara Àdàkọ:ISO 639 name ar [[Àdàkọ:ISO 639 name ar language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ar language text]]
as asm Àdàkọ:ISO 639 name as [[Àdàkọ:ISO 639 name as language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name as language text]]
av ava Àdàkọ:ISO 639 name av [[Àdàkọ:ISO 639 name av language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name av language text]]
ay aym Àdàkọ:ISO 639 name ay [[Àdàkọ:ISO 639 name ay language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ay language text]]
az aze Àdàkọ:ISO 639 name az [[Àdàkọ:ISO 639 name az language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name az language text]]
ba bak Àdàkọ:ISO 639 name ba [[Àdàkọ:ISO 639 name ba language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ba language text]]
be bel Àdàkọ:ISO 639 name be [[Àdàkọ:ISO 639 name be language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name be language text]]
bg bul Àdàkọ:ISO 639 name bg [[Àdàkọ:ISO 639 name bg language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bg language text]]
bh bih Àdàkọ:ISO 639 name bh [[Àdàkọ:ISO 639 name bh language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bh language text]]
bi bis Àdàkọ:ISO 639 name bi [[Àdàkọ:ISO 639 name bi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bi language text]]
bm bam Àdàkọ:ISO 639 name bm [[Àdàkọ:ISO 639 name bm language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bm language text]]
bn ben Àdàkọ:ISO 639 name bn [[Àdàkọ:ISO 639 name bn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bn language text]]
bo tib bod Àdàkọ:ISO 639 name bo [[Àdàkọ:ISO 639 name bo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bo language text]]
br bre Àdàkọ:ISO 639 name br [[Àdàkọ:ISO 639 name br language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name br language text]]
bs bos Àdàkọ:ISO 639 name bs [[Àdàkọ:ISO 639 name bs language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name bs language text]]
ca cat Àdàkọ:ISO 639 name ca [[Àdàkọ:ISO 639 name ca language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ca language text]]
ce che Àdàkọ:ISO 639 name ce [[Àdàkọ:ISO 639 name ce language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ce language text]]
ch cha Àdàkọ:ISO 639 name ch [[Àdàkọ:ISO 639 name ch language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ch language text]]
cho Àdàkọ:ISO 639 name cho [[Àdàkọ:ISO 639 name cho language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name cho language text]]
co cos Àdàkọ:ISO 639 name co [[Àdàkọ:ISO 639 name co language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name co language text]]
cr cre Àdàkọ:ISO 639 name cr [[Àdàkọ:ISO 639 name cr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name cr language text]]
cs cze ces cz Àdàkọ:ISO 639 name cs [[Àdàkọ:ISO 639 name cs language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name cs language text]]
cu chu Àdàkọ:ISO 639 name cu [[Àdàkọ:ISO 639 name cu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name cu language text]]
cv chv Àdàkọ:ISO 639 name cv [[Àdàkọ:ISO 639 name cv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name cv language text]]
cy wel cym Àdàkọ:ISO 639 name cy [[Àdàkọ:ISO 639 name cy language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name cy language text]]
da dan Àdàkọ:ISO 639 name da [[Àdàkọ:ISO 639 name da language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name da language text]]
de ger deu Jẹ́mánì Jẹ́mánì language Category:Articles containing Jẹ́mánì language text
dv div Àdàkọ:ISO 639 name dv [[Àdàkọ:ISO 639 name dv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name dv language text]]
dz dzo Àdàkọ:ISO 639 name dz [[Àdàkọ:ISO 639 name dz language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name dz language text]]
ee ewe Àdàkọ:ISO 639 name ee [[Àdàkọ:ISO 639 name ee language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ee language text]]
el gre ell Àdàkọ:ISO 639 name el [[Àdàkọ:ISO 639 name el language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name el language text]]
en eng Gẹ̀ẹ́sì Gẹ̀ẹ́sì language Category:Articles containing Gẹ̀ẹ́sì language text
eo epo Àdàkọ:ISO 639 name eo [[Àdàkọ:ISO 639 name eo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name eo language text]]
es spa Spánì Spánì language Category:Articles containing Spánì language text
et est Àdàkọ:ISO 639 name et [[Àdàkọ:ISO 639 name et language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name et language text]]
eu baq eus Àdàkọ:ISO 639 name eu [[Àdàkọ:ISO 639 name eu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name eu language text]]
fa per fas Àdàkọ:ISO 639 name fa [[Àdàkọ:ISO 639 name fa language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name fa language text]]
ff ful Àdàkọ:ISO 639 name ff [[Àdàkọ:ISO 639 name ff language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ff language text]]
fi fin Àdàkọ:ISO 639 name fi [[Àdàkọ:ISO 639 name fi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name fi language text]]
fj fij Àdàkọ:ISO 639 name fj [[Àdàkọ:ISO 639 name fj language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name fj language text]]
fo fao Àdàkọ:ISO 639 name fo [[Àdàkọ:ISO 639 name fo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name fo language text]]
fr fre fra Faransé Faransé language Category:Articles containing Faransé language text
fy fry Àdàkọ:ISO 639 name fy [[Àdàkọ:ISO 639 name fy language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name fy language text]]
ga gle Àdàkọ:ISO 639 name ga [[Àdàkọ:ISO 639 name ga language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ga language text]]
gd gla Àdàkọ:ISO 639 name gd [[Àdàkọ:ISO 639 name gd language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name gd language text]]
gl glg Àdàkọ:ISO 639 name gl [[Àdàkọ:ISO 639 name gl language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name gl language text]]
gn grn Àdàkọ:ISO 639 name gn [[Àdàkọ:ISO 639 name gn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name gn language text]]
grc Àdàkọ:ISO 639 name grc [[Àdàkọ:ISO 639 name grc language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name grc language text]]
gu guj Àdàkọ:ISO 639 name gu [[Àdàkọ:ISO 639 name gu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name gu language text]]
gv glv Àdàkọ:ISO 639 name gv [[Àdàkọ:ISO 639 name gv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name gv language text]]
ha hau Àdàkọ:ISO 639 name ha [[Àdàkọ:ISO 639 name ha language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ha language text]]
he heb Àdàkọ:ISO 639 name he [[Àdàkọ:ISO 639 name he language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name he language text]]
hi hin Àdàkọ:ISO 639 name hi [[Àdàkọ:ISO 639 name hi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name hi language text]]
ho hmo Àdàkọ:ISO 639 name ho [[Àdàkọ:ISO 639 name ho language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ho language text]]
hr scr hrv Àdàkọ:ISO 639 name hr [[Àdàkọ:ISO 639 name hr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name hr language text]]
ht hat Àdàkọ:ISO 639 name ht [[Àdàkọ:ISO 639 name ht language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ht language text]]
hu hun Àdàkọ:ISO 639 name hu [[Àdàkọ:ISO 639 name hu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name hu language text]]
hy arm hye Àdàkọ:ISO 639 name hy [[Àdàkọ:ISO 639 name hy language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name hy language text]]
hz her Àdàkọ:ISO 639 name hz [[Àdàkọ:ISO 639 name hz language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name hz language text]]
ia ina Àdàkọ:ISO 639 name ia [[Àdàkọ:ISO 639 name ia language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ia language text]]
id ind Àdàkọ:ISO 639 name id [[Àdàkọ:ISO 639 name id language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name id language text]]
ie ile Àdàkọ:ISO 639 name ie [[Àdàkọ:ISO 639 name ie language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ie language text]]
ig ibo Àdàkọ:ISO 639 name ig [[Àdàkọ:ISO 639 name ig language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ig language text]]
ii iii Àdàkọ:ISO 639 name ii [[Àdàkọ:ISO 639 name ii language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ii language text]]
ik ipk Àdàkọ:ISO 639 name ik [[Àdàkọ:ISO 639 name ik language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ik language text]]
io ido Àdàkọ:ISO 639 name io [[Àdàkọ:ISO 639 name io language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name io language text]]
is ice isl Àdàkọ:ISO 639 name is [[Àdàkọ:ISO 639 name is language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name is language text]]
it ita Àdàkọ:ISO 639 name it [[Àdàkọ:ISO 639 name it language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name it language text]]
iu iku Àdàkọ:ISO 639 name iu [[Àdàkọ:ISO 639 name iu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name iu language text]]
ja-Hani ja-Latn ja jpn Àdàkọ:ISO 639 name ja-Hani [[Àdàkọ:ISO 639 name ja-Hani language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ja-Hani language text]]
jv jav Àdàkọ:ISO 639 name jv [[Àdàkọ:ISO 639 name jv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name jv language text]]
ka geo kat Àdàkọ:ISO 639 name ka [[Àdàkọ:ISO 639 name ka language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ka language text]]
kg kon Àdàkọ:ISO 639 name kg [[Àdàkọ:ISO 639 name kg language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kg language text]]
ki kik Àdàkọ:ISO 639 name ki [[Àdàkọ:ISO 639 name ki language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ki language text]]
kj kua Àdàkọ:ISO 639 name kj [[Àdàkọ:ISO 639 name kj language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kj language text]]
kk kaz Àdàkọ:ISO 639 name kk [[Àdàkọ:ISO 639 name kk language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kk language text]]
kl kal Àdàkọ:ISO 639 name kl [[Àdàkọ:ISO 639 name kl language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kl language text]]
km khm Àdàkọ:ISO 639 name km [[Àdàkọ:ISO 639 name km language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name km language text]]
kn kan Àdàkọ:ISO 639 name kn [[Àdàkọ:ISO 639 name kn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kn language text]]
ko kor Àdàkọ:ISO 639 name ko [[Àdàkọ:ISO 639 name ko language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ko language text]]
kr kau Àdàkọ:ISO 639 name kr [[Àdàkọ:ISO 639 name kr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kr language text]]
ks kas Àdàkọ:ISO 639 name ks [[Àdàkọ:ISO 639 name ks language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ks language text]]
ku kur Àdàkọ:ISO 639 name ku [[Àdàkọ:ISO 639 name ku language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ku language text]]
kv kom Àdàkọ:ISO 639 name kv [[Àdàkọ:ISO 639 name kv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kv language text]]
kw cor Àdàkọ:ISO 639 name kw [[Àdàkọ:ISO 639 name kw language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name kw language text]]
ky kir Àdàkọ:ISO 639 name ky [[Àdàkọ:ISO 639 name ky language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ky language text]]
la lat Àdàkọ:ISO 639 name la [[Àdàkọ:ISO 639 name la language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name la language text]]
lb ltz Àdàkọ:ISO 639 name lb [[Àdàkọ:ISO 639 name lb language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name lb language text]]
lg lug Àdàkọ:ISO 639 name lg [[Àdàkọ:ISO 639 name lg language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name lg language text]]
li lim Àdàkọ:ISO 639 name li [[Àdàkọ:ISO 639 name li language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name li language text]]
ln lin Àdàkọ:ISO 639 name ln [[Àdàkọ:ISO 639 name ln language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ln language text]]
lo lao Àdàkọ:ISO 639 name lo [[Àdàkọ:ISO 639 name lo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name lo language text]]
lt lit Àdàkọ:ISO 639 name lt [[Àdàkọ:ISO 639 name lt language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name lt language text]]
lu lub Àdàkọ:ISO 639 name lu [[Àdàkọ:ISO 639 name lu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name lu language text]]
lv lav Àdàkọ:ISO 639 name lv [[Àdàkọ:ISO 639 name lv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name lv language text]]
mg mlg Àdàkọ:ISO 639 name mg [[Àdàkọ:ISO 639 name mg language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mg language text]]
mh mah Àdàkọ:ISO 639 name mh [[Àdàkọ:ISO 639 name mh language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mh language text]]
mi mao mri Àdàkọ:ISO 639 name mi [[Àdàkọ:ISO 639 name mi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mi language text]]
mk mac mkd Àdàkọ:ISO 639 name mk [[Àdàkọ:ISO 639 name mk language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mk language text]]
ml mal Àdàkọ:ISO 639 name ml [[Àdàkọ:ISO 639 name ml language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ml language text]]
mn mon Àdàkọ:ISO 639 name mn [[Àdàkọ:ISO 639 name mn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mn language text]]
mo mol Àdàkọ:ISO 639 name mo [[Àdàkọ:ISO 639 name mo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mo language text]]
mr mar Àdàkọ:ISO 639 name mr [[Àdàkọ:ISO 639 name mr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mr language text]]
ms may msa Àdàkọ:ISO 639 name ms [[Àdàkọ:ISO 639 name ms language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ms language text]]
mt mlt Àdàkọ:ISO 639 name mt [[Àdàkọ:ISO 639 name mt language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name mt language text]]
my bur mya Àdàkọ:ISO 639 name my [[Àdàkọ:ISO 639 name my language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name my language text]]
na nau Àdàkọ:ISO 639 name na [[Àdàkọ:ISO 639 name na language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name na language text]]
nb nob Àdàkọ:ISO 639 name nb [[Àdàkọ:ISO 639 name nb language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name nb language text]]
nd nde Àdàkọ:ISO 639 name nd [[Àdàkọ:ISO 639 name nd language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name nd language text]]
ne nep Àdàkọ:ISO 639 name ne [[Àdàkọ:ISO 639 name ne language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ne language text]]
ng ndo Àdàkọ:ISO 639 name ng [[Àdàkọ:ISO 639 name ng language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ng language text]]
nl dut nld Àdàkọ:ISO 639 name nl [[Àdàkọ:ISO 639 name nl language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name nl language text]]
nn nno Àdàkọ:ISO 639 name nn [[Àdàkọ:ISO 639 name nn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name nn language text]]
no nor Àdàkọ:ISO 639 name no [[Àdàkọ:ISO 639 name no language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name no language text]]
nr nbl Àdàkọ:ISO 639 name nr [[Àdàkọ:ISO 639 name nr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name nr language text]]
nv nav Àdàkọ:ISO 639 name nv [[Àdàkọ:ISO 639 name nv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name nv language text]]
ny nya Àdàkọ:ISO 639 name ny [[Àdàkọ:ISO 639 name ny language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ny language text]]
oc oci Àdàkọ:ISO 639 name oc [[Àdàkọ:ISO 639 name oc language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name oc language text]]
oj oji Àdàkọ:ISO 639 name oj [[Àdàkọ:ISO 639 name oj language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name oj language text]]
om orm Àdàkọ:ISO 639 name om [[Àdàkọ:ISO 639 name om language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name om language text]]
or ori Àdàkọ:ISO 639 name or [[Àdàkọ:ISO 639 name or language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name or language text]]
os oss Àdàkọ:ISO 639 name os [[Àdàkọ:ISO 639 name os language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name os language text]]
pa pan Àdàkọ:ISO 639 name pa [[Àdàkọ:ISO 639 name pa language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name pa language text]]
pi pli Àdàkọ:ISO 639 name pi [[Àdàkọ:ISO 639 name pi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name pi language text]]
pl pol Àdàkọ:ISO 639 name pl [[Àdàkọ:ISO 639 name pl language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name pl language text]]
ps pus Àdàkọ:ISO 639 name ps [[Àdàkọ:ISO 639 name ps language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ps language text]]
pt por Pọtogí Pọtogí language Category:Articles containing Pọtogí language text
qu que Àdàkọ:ISO 639 name qu [[Àdàkọ:ISO 639 name qu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name qu language text]]
rm roh Àdàkọ:ISO 639 name rm [[Àdàkọ:ISO 639 name rm language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name rm language text]]
rn run Kírúndì Kírúndì language Category:Articles containing Kírúndì language text
ro rum ron Àdàkọ:ISO 639 name ro [[Àdàkọ:ISO 639 name ro language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ro language text]]
ru rus Àdàkọ:ISO 639 name ru [[Àdàkọ:ISO 639 name ru language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ru language text]]
rw kin Àdàkọ:ISO 639 name rw [[Àdàkọ:ISO 639 name rw language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name rw language text]]
sa san Àdàkọ:ISO 639 name sa [[Àdàkọ:ISO 639 name sa language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sa language text]]
sc srd Àdàkọ:ISO 639 name sc [[Àdàkọ:ISO 639 name sc language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sc language text]]
sco Àdàkọ:ISO 639 name sco [[Àdàkọ:ISO 639 name sco language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sco language text]]
sd snd Àdàkọ:ISO 639 name sd [[Àdàkọ:ISO 639 name sd language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sd language text]]
se sme Àdàkọ:ISO 639 name se [[Àdàkọ:ISO 639 name se language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name se language text]]
sg sag Àdàkọ:ISO 639 name sg [[Àdàkọ:ISO 639 name sg language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sg language text]]
sga Àdàkọ:ISO 639 name sga [[Àdàkọ:ISO 639 name sga language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sga language text]]
sh hbs Àdàkọ:ISO 639 name sh [[Àdàkọ:ISO 639 name sh language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sh language text]]
si sin Àdàkọ:ISO 639 name si [[Àdàkọ:ISO 639 name si language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name si language text]]
sk slo slk Àdàkọ:ISO 639 name sk [[Àdàkọ:ISO 639 name sk language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sk language text]]
sl slv Àdàkọ:ISO 639 name sl [[Àdàkọ:ISO 639 name sl language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sl language text]]
sm smo Àdàkọ:ISO 639 name sm [[Àdàkọ:ISO 639 name sm language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sm language text]]
sn sna Àdàkọ:ISO 639 name sn [[Àdàkọ:ISO 639 name sn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sn language text]]
so som Àdàkọ:ISO 639 name so [[Àdàkọ:ISO 639 name so language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name so language text]]
sq alb sqi Àdàkọ:ISO 639 name sq [[Àdàkọ:ISO 639 name sq language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sq language text]]
sr scc srp Àdàkọ:ISO 639 name sr [[Àdàkọ:ISO 639 name sr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sr language text]]
ss ssw Àdàkọ:ISO 639 name ss [[Àdàkọ:ISO 639 name ss language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ss language text]]
st sot Àdàkọ:ISO 639 name st [[Àdàkọ:ISO 639 name st language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name st language text]]
su sun Àdàkọ:ISO 639 name su [[Àdàkọ:ISO 639 name su language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name su language text]]
sv swe Àdàkọ:ISO 639 name sv [[Àdàkọ:ISO 639 name sv language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sv language text]]
sw swa Àdàkọ:ISO 639 name sw [[Àdàkọ:ISO 639 name sw language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name sw language text]]
syc syr Àdàkọ:ISO 639 name syc [[Àdàkọ:ISO 639 name syc language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name syc language text]]
ta tam Àdàkọ:ISO 639 name ta [[Àdàkọ:ISO 639 name ta language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ta language text]]
te tel Àdàkọ:ISO 639 name te [[Àdàkọ:ISO 639 name te language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name te language text]]
tg tgk Àdàkọ:ISO 639 name tg [[Àdàkọ:ISO 639 name tg language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tg language text]]
th tha Àdàkọ:ISO 639 name th [[Àdàkọ:ISO 639 name th language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name th language text]]
ti tir Àdàkọ:ISO 639 name ti [[Àdàkọ:ISO 639 name ti language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ti language text]]
tk tuk Àdàkọ:ISO 639 name tk [[Àdàkọ:ISO 639 name tk language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tk language text]]
tl tgl Àdàkọ:ISO 639 name tl [[Àdàkọ:ISO 639 name tl language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tl language text]]
tn tsn Àdàkọ:ISO 639 name tn [[Àdàkọ:ISO 639 name tn language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tn language text]]
to ton Àdàkọ:ISO 639 name to [[Àdàkọ:ISO 639 name to language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name to language text]]
tr tur Àdàkọ:ISO 639 name tr [[Àdàkọ:ISO 639 name tr language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tr language text]]
ts tso Àdàkọ:ISO 639 name ts [[Àdàkọ:ISO 639 name ts language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ts language text]]
tt tat Àdàkọ:ISO 639 name tt [[Àdàkọ:ISO 639 name tt language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tt language text]]
tw twi Àdàkọ:ISO 639 name tw [[Àdàkọ:ISO 639 name tw language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name tw language text]]
ty tah Àdàkọ:ISO 639 name ty [[Àdàkọ:ISO 639 name ty language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ty language text]]
ug uig Àdàkọ:ISO 639 name ug [[Àdàkọ:ISO 639 name ug language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ug language text]]
uk ukr Àdàkọ:ISO 639 name uk [[Àdàkọ:ISO 639 name uk language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name uk language text]]
ur urd Àdàkọ:ISO 639 name ur [[Àdàkọ:ISO 639 name ur language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ur language text]]
uz uzb Àdàkọ:ISO 639 name uz [[Àdàkọ:ISO 639 name uz language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name uz language text]]
ve ven Àdàkọ:ISO 639 name ve [[Àdàkọ:ISO 639 name ve language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name ve language text]]
vi vie Àdàkọ:ISO 639 name vi [[Àdàkọ:ISO 639 name vi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name vi language text]]
vo vol Àdàkọ:ISO 639 name vo [[Àdàkọ:ISO 639 name vo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name vo language text]]
wa wln Àdàkọ:ISO 639 name wa [[Àdàkọ:ISO 639 name wa language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name wa language text]]
wlm Àdàkọ:ISO 639 name wlm [[Àdàkọ:ISO 639 name wlm language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name wlm language text]]
wo wol Àdàkọ:ISO 639 name wo [[Àdàkọ:ISO 639 name wo language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name wo language text]]
xh xho Àdàkọ:ISO 639 name xh [[Àdàkọ:ISO 639 name xh language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name xh language text]]
yi yid Àdàkọ:ISO 639 name yi [[Àdàkọ:ISO 639 name yi language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name yi language text]]
yo yor Yorùbá Yorùbá language Category:Articles containing Yorùbá language text
za zha Àdàkọ:ISO 639 name za [[Àdàkọ:ISO 639 name za language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name za language text]]
zh chi zho Àdàkọ:ISO 639 name zh [[Àdàkọ:ISO 639 name zh language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name zh language text]]
zu zul Àdàkọ:ISO 639 name zu [[Àdàkọ:ISO 639 name zu language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name zu language text]]
zun Àdàkọ:ISO 639 name zun [[Àdàkọ:ISO 639 name zun language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name zun language text]]
zh-Hans zh-s Àdàkọ:ISO 639 name zh-Hans [[Àdàkọ:ISO 639 name zh-Hans language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name zh-Hans language text]]
zh-Hant zh-t Àdàkọ:ISO 639 name zh-Hant [[Àdàkọ:ISO 639 name zh-Hant language]] [[:Category:Articles containing Àdàkọ:ISO 639 name zh-Hant language text]]

See also[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]