Ẹ̀ka:Àwọn ọdún

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 200 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 239.

(ojúewé tókọjá) (ojúewé tóúnbọ̀)

-

1

 • 1015(Oj. 1)
 • 1016(Oj. 1)
 • 1523(Oj. 1)
 • 1524(Oj. 1)
 • 1529(Oj. 1)
 • 1650(Ẹ̀k. 1, Oj. 1)
 • 1700(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1701(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1702(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1800(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1801(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1802(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1803(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1804(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1805(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1806(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1807(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1808(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1809(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1810(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1811(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1812(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1813(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1814(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1815(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1816(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1817(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1818(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1819(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1820(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1821(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1822(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1823(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1824(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1825(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1826(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1827(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1828(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1829(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1830(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1831(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1832(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1833(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1834(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1835(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1836(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1837(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1838(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1839(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1840(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1841(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1842(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1843(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1844(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1845(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1846(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1847(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1848(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1849(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1850(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1851(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1852(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1853(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1854(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1855(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1856(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1857(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1858(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1859(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1860(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1861(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1862(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1863(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1864(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1865(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1866(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1867(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1868(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1869(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1870(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1871(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1872(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1873(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1874(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1875(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1876(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1877(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1878(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1879(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1880(Ẹ̀k. 3, Oj. 1)
 • 1881(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1882(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1883(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1884(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1885(Ẹ̀k. 1, Oj. 1)
 • 1886(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1887(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1888(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1889(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1890(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1891(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1892(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1893(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1894(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1895(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1896(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1897(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1898(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1899(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1900(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1901(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1902(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1903(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1904(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1905(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1906(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1907(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1908(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1909(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1910(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1911(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1912(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1913(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1914(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1915(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1916(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1917(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1918(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1919(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1920(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1921(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1922(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1923(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1924(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1925(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1926(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1927(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1928(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1929(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1930(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1931(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1932(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1933(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1934(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1935(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1936(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1937(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1938(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1939(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1940(Ẹ̀k. 3, Oj. 1)
 • 1941(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1942(Ẹ̀k. 3, Oj. 1)
 • 1943(Ẹ̀k. 3, Oj. 1)
 • 1944(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1945(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1946(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1947(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1948(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1949(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1950(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1951(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1952(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1953(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1954(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1955(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1956(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1957(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1958(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1959(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1960(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1961(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1962(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1963(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1964(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1965(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1966(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1967(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1968(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1969(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1970(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1971(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1972(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1973(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1974(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
 • 1975(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
(ojúewé tókọjá) (ojúewé tóúnbọ̀)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn ọdún"

Àwọn ojúewé 7 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 7.