Ọba Ògbómọ̀ṣọ́

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
(Àtúnjúwe láti Oba Ogbomoso)
Jump to navigation Jump to search

Oba Ogbomoso

ORÍKÌ OBA ÒGBÓMÒSÓ[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

LÁTI ENU ALÀGBÀ OYÈKALÈ ÀLÀDÉ

(Omo Isé Fóyámu)

Ògbómòsó òle ò gbé

Ògbómòsó òle ò gbé, eni ó bá lágbárá ni gbébe

1 Lóótó ni béèni Òdodo ni

Ògbómòsó ‘mo ajekà ká tó mùko yangan

Ògbómòsó ‘mo a jòrépo-tú-yì

Àlà e wà bí o ?

Inú ilé gbogbo kàà sì n kan an ní tíwa.

Ògúnlola lorúko sòún àkókó je

Soun kéìtán iwin lábérinjo

Àísá Òkin onígùru-gùrù kéta

Adàdá mówù moja àpà

Oba tóbá onígògòngò jagun àlùsì àpà

Eléyun ni ni oòòò

Òun loba tó kókó tèlú ògbómòsó òòòòòò

Un lókó tèlú Ògbómòsó dó

Lóòtó ni, béèni òdodo ni kì gbogbo Oba kí won ó tó mó on je

N gbà tí ò dè si eléyun nì mó o

Ògbómòsá òle ò gbé eni ó lágbára ní gbébe

Temi bá n lo sónà ibè mo monú ilée wa


Èyi loríkì ti ògbómòsó ajílété

Béè náà ni Oba ajísegírí niilé wa

E dáké Ògbómòsó òle ò gbé

Eni ó lagbara ni gbebe.

Ògbómòsó, Ogbomojúgun

Temi bá n lo sónà ibè mo monú ilé wa

Báàbá bára wa tan, a fògbó kògbó nnú lé

Àlà e wà bí ò ò ò

2. Inú ilé gbogbo kàà sí n kan ní ti waaa

kótó wá kàjàyí-Olú-Ògídí oníkànga àjí pon

Aíléwólá agidingbi lójú Ogun

Àtilé atona ni baba mi Àrèmi fi sá nka ìjà á sí

Béènáàni Aíléwólá agidingbi lójú ogun

O lájá ti n be nínú ilé méì wulè gboni,

Ènìyàn Àjàyí té e rí ò gbodò ya só o mó lásán

Béè náà ni omo aráyé nì n kóba lóro

Ìgbà ti ò dè si eléyùn nì mó o

N ló wa kan Oba Ajagunbádé

Témi bá n lo sónà ibè mo mo on mi ilé wa

Ìbísùnmí, Lákanngbò, oko aràgan

Ajagungbádé Onídugbe


Àráráriri, Gbángbóyè ìrèlè baba òkè

Kójú ó torì, kóràn ó dòrìsà

Òrìsà mo kaàbá

Bábà bá yè Ajagungbádé

Jánjanjan ní mo ón dunni

Ajírèrín Òkeke

Àdàgbàlagbà Sinyan àgbìgbò nìwòn

Ìbísùnmí ní n tósàgbònìwòn té e dékun èrín rín

Tobá segúnnugún a kowo móri eyin

Nnkan to sàjààsá té e délé ìbàdàn

Tóbá solówó erú ni, à bá ti rérú è mó pátápátá

3 Atìbàdàn wá joyè bí omo jógíoró

Okùnrin pon pon pon bí ìbon ògodo

Gbongbòn janran baba mi ìbisùnmí tó wúwo bí àte àdí

Aja-n-gba-da-gírì-jagi

Ò-jebòlò jegi ìdi rè

Sara-sara làá kina bolé

Òjò pàà pàà ti tújà

Abomo on mú sànpònná kàrà-kàrà nìgbà osàn

Ó yi éyìn osè, o pomo òsú lékún

O sìkà osumí ògódó ó kanga oní kanga

Báni bù ú wò omo òkèèbàdàn

Àlá ó ba bùú, ó ní iyán lémo

Témi bá n lo sónà ibè mo mo on nú ilé waaa

Ìgbà tí ò dè sí eléyun nì mo òòòò

N ló wá kàlàbí Òyéwùmí

Oyèwùmí Ládiméjì, Ládèjo

Afolábí omo Tinúuwin

Ajíkobi Dèjì omo iwin ìgbàlè

Dèjì omo Àsààkún eni tó bá wolodumare ní dá lólá

Òkìkí ò posù, ariwo ò ní pojó


4 òkìkí ò nó somo onílè ni n kankan

Ojo ò tòòjó, ojó ò tojò

Ojó táwon kenimoni gbórí àbíkú kale lójàajagun

Eni tó kúrú n wón n tiro

Ènìyàn tó gùn n bèrè

Àlàbí ò gùn béè ni ò kúrú

Ó dúró gbangba, óbálábòsí wijo

Níwájú òyìnbó ajélèèèè o jàree abínú eni

Orí ewúré sunwòn itú ló bí

Tàgùtàn sin àn ó bí yàgbò

Ìpàdéolá abesin gbórùlé jìgbàró

Orí baba Láléye sin àn tó bárá Ìbàdàn tan

A rí bí won tí n sojú oko Olúgbódi

Àrán inú àpóti oko Efúntádé

Àrìnjó káàkótó oko ògboyà

Méèle nìkàn sùn, méèle nìkàn dájí

Nílé làlàbí òkín lóti málàké ròòde

Témi bá n ko sónà ‘bè mo monú ilé wa

Agbe tori omo rè dáró

Àlùpò dùdù tori omo rè kosùn

Lèkélèké gbàràndá ó torí omo rè déwù aso funfun


5 Torí Àbáké lo fi ránmo láyédé

Torí Àbáké lo fi lo o kóògùn aremo

Àsoba sàrìnjó tí n gbonílù tí fi gbèwù àrán

Oyèwùmí Àlàbí n ní gbomo Ológbàó tí fí wé gèlè genga

Eléyelé ìyàwó, oko jólásún

Ará ilé Àdùnní, OLókan aya bale ajísomo Dèjì

Àlàbí oko látúndùn

Oyèwùmí Àlàbí ló fi Ládùnní rópò ara rè tó dip ó térí gbaso

Témi bá n lo sónà ibè mo mo on nú ilé waaa

Òun loládùnnúnní Àkànó Oba tí n be lógbomòsó òòòò

Oba ògbómòsó tí n be lórí oyè ní ìsinsin in

Témi bá n lo sónà ibè mo on lé wa

Ìbà baba mi Àkànó Oládùnúnní òòò

Oládùnúnní Oba tó rojó ilè tó jàreee

Bémi bá n lo sónà ibè mo monú ílé waaa

O jàre gbogbo àwon ìjòyè tí n be lórí ilè náà


Àlàa`fíà ke wà bí o

Témi bá n lo sónà bè mo molé wa

Eléyelé ìyàwó òko Lárónké òòò

Ará ilé Àbìó ò ò ò

Oyèwùmí Àlààbí


6 Oyèwùmí Àlàbí Oládùnní Ajagungbádé kan

Olá òkan ò jòkan aya

Bale ajísomo Dèjì Àlàbí Oko Túndùn

Témi bá n lo sónà bè mo monú ilé won

*Àwon lomo Ìbàrùbá niwón elégùn esè

Ìbàrùbá niwon elégùn esè Olàyankú omo ode bárán eti oya

Omo Abérisé

Omo Agbònkájù

Omo Ajijoperin

Ìbàrùbá omo olójà n lìkì

Ìbàrùbá mojà lójà

Ilé yìí, ilé àwon baba mi

Mo bá e dó kááda oníkáadé

Oníkáda won ò sì ní gbèsab àwò ò ní tánmo lórùn n lìkì

Omo pákí nimi, mé je sìgo

Omo nàmù-námú, erú ò joòrì

Omo kékeré Ìbàrìbá téerì ò gbodo jáwé apá sié lánlán

Ìbàrùbá Olákòndórò, Oláyínnkú, omo ode bare eti oya

Omo abérinsé, omo agbònkájù, omo ajíjóperin

Looto ni béèni òdodo ni

Ìbàrùbá won èé sunlé àjà

Won a ní e bámi wéké yógùn nanana ki ni róhun kólé


7 Ìbàrùbá onílè lìkì

Ìbàrùbá won è é pèkùlù

Won a ní e kálo o lé lóhunún ká lo rèé kédò erin

Ìbàrùbá Olákòndórò Oláyankú

Omo amérin wá á mòlú, omo aréfòndiyàyà

Àrá abowó òjà lálálá

Baba mi ògìdán tí fowó ìjà ralè

Óní bí elérèé ò bá réni

Tí ìjèsà ò bá tajà láwìn

A kòí molésà lásán

Òyíìrí lápó

Oládòkun èjè ti ti ti lénu esin

Tayérunwón, Tègbésòrun

Agbesin lówó Olúpaje

Aare akòta sùsùsù ofà

Sòún abiléfà n wájú Kéètán abilé ofà léyìn

Dáùsí abilé ofà láàrin

Baba wa ló soró kan bí agogo

A fìbènbé ooró kù bi òjò


Eléyun ni nú ò ò ò

Àwon Oba tó tògbómòsó o

Jógioró akandehunso, àpáti Olúmokò tí kogun lójú tòsán tòòru


8 léfá wolé, lóòsà wolè


kò jé ki elénpe bòdé mó

o gbesin lówó Olúgbaja, ààre a-ko-ta-sù sù ofà

témi bá n lo sónà bè mo monú ilé wa

Ìgbà ti ò dè sí eléyùn nì mó ò ò ò ti jógioró kú ò

Eranko orí ráre tii dún mònnàhun-mònnàhun

Témi bá n lo sónà bè mo mole wa

N ló wá kan Ik’’umóyèdé Àjàsá alátò oyè lábé

Oba lábé bánbóba bánbóba

Oba tóláya márùn-ún táwon márààrún ti an bímo oyè

Wórókòòkan Oba ni wón je

Témi bá n ló sónà ibè mo mo on nú ilé wa

Eléyun nì óòòò`

Taa lóbí, taa lóbí òòò?

Òun ni baba Àjàjí Olú ògidí òòò Olúwùsì Àjàyí


Lóòtó ni béè ni òdodo ni Olúwùsì Àjàyí

Onísòro sègì òpónrororo, baba mi akòtòpò iyùn

Òbá jègbè ìlèkè Àjàyí ebí láàrin lòbá mó on gbé

Ailéwólá o yanjú Olá gandangbon

Ìgbà ti ò dè sí eléyun nì mó ò ò ò

Taa lóbí, ta a lóbí ò ò ò ?

N lókàndòwú bólántà a wùwón


9 ìdòwú Bólántà a wuwòn on bólá bá dojúdé a súwon súwon

Àkèyìn sí olá kì í rò


Ìdòwú Olóde Àgbánká

Fárónbi abesi kan kúro lójú ogun

Gúdúgúdú abojú légbèé

Àlùkojú órun àpinti

Adáso mó fágírí, oko ògúnyìnmí

Agbinni mó gbinsè, oko Ajíbólá

Ògòngò gongo nírìhànló Oko òjíbù ti jájolá

Ayìndòwú nibon kò kú, a tomo jógíoro lóra o mú gbogbo e je

Ògbó dì ofà tii semú wìlìkí

O ní kòsí oya òòòò

Ogun a kólé e rá òòò

Bí ò sí olùfòn ogun a jà lérìn

Tí ò bá síi lákidófà Ìdòwú Ogun ni jòsogbo

Ó gòkè òrá, o seré nà fún gàmbàrí

Ò se rebee níjó dósogbo

Ògbèkè n gbekè, rábesè gbékèlé

Ó fàtògòrò, ó súwon lóòrógàn títí

Ó gbójúlé lé jagun níjó ogun níjó ode

Èdù òkin ti fóhnn sà

Témi bá n lo sónà bè molé wa

Ìgbà tí ò dè si eléyun nì mó ò ò ò


10 lówá kan Akíntúndé òwè ìsòlá

Tí jówólè Oòni

Akíntúndé Apébu

Apéébu wóló, atìdí yògòlò

Amúlé gbolófófó

Àwa la múlé gbelé aseni

Ilé aseni won ò jìnnà ó jà

Àbá molé olórò ni, a ò sì molé aseni

Àbá mole aseni, òràn won a tètè tán

N lèmi pogunlabí

Òwè ò jejò kínní o feran ejò se lénu

Yàkàtà yakata kò jé a rí ìdí ìsápá

Ìbíkúnlé ìbàdàn, won ò je á sodún arò ní nkankan

Ìgbì tí n gbìkúnlé

A jade tòun tòbùrù gege bi elégbára ègbè léyìn gbogbo àgbà Bàdàn.

Òháhá ilé lógundégèlé ò eruku esin lofi légún Déyemo

Awon ará Òòyì, àwon n won ò gbón

Àwon n won ò mònràn

Won ò mò pérúukú lòwò o báwí


11 Ogunlabí kójúmó tó mo lo kó gbogbo won lóóde

Òlémo gbó Àsàmú baba Àb áàsì

Ìgbà ti ò dè sí eleyun nì ìn mó òòòò`

N mí Oba márun òòòò

Lóòtó ni béè ni òdodo ni in

Temi bá n lo sónà bè mo monlé wa

Ó wa kàbàrí Olúòyó, ebìíyà

Àbàrí OlúÒyó, Oyèédòjun, Látiri abólugun-Oba

Oba táaké ké ti ò juke

Oba táa gègè tí ò jugè

Òrìsà tí ò jugè, ojú pópó ní gbé

Dúdú fílàní n lomo lákan lé fi modi

Pupa re ní sàatà, ìdùkúrùkú

Témi bá n lo sónà bè, mo monú ilé won

Ìgbà tí ò dè sí eléyun nì mó ò

Témi bá n lo sónà ibè mo mo on lé e wa a

In ló wá kàlàó, Onísòrosègi

Àlàó témi bá n lo sona

Òun ni baba Àtàndá Ògúnwèndé òòò

Àlàó táa wí yìí, òun ni baba Àtàndá Ògúnwèmdé òòò

Òun ni baba Láoyè tíí jórumogegege


12 Apásánlá abaralómú, lómú omo kélébe

Ààre asòkò senbe àbàjà

Sòún dáìsí Oláoyè ni baba ònpetu

Bàbá lelébùrú àásáká

Oláoyè abìlé gbogbo lóógunlóógun

Odán nigi àwúre

Òpè nigi ìràdà

Àgbà ti n féni láfèé lólé

Iwo nlá ni fólúwa re je

Té lésin, bàà lésin

Òkètè n ketè, a mò ón gùn jomo àgbè

Àtùké bóun àsá baba lágbéndé pinpin pin lórí esin

Òpòló tóo yírò òo se é to Oláoyè okólé baba re lóbá kan kórí

Alùfáà a pàkòi,

Oúnlé orí omo kélebe

Témi bá n lo sónà be momolée wa

Ìgbà ti ò dè si eléyun nì ìn mó o

N ló wá kàntá Olóndé omo Omídélé òòò

Témi bá n lo sónà bè mo monlé wa

Bá à kègbón taní kàbúrò

Mo kókó fe e lo sílé baba itabiyi

Témi bá kó n lo sónà bè mole wa

13 òjó aburúmoku ò ò ò ò

Témi ba n lo sónà bè mo monlé wa

Kékeré àsá omo ajùújù bala

Àgbàlagbà àsá omo ajùújù bala

Kékeré làdàbà subu táwon tí n je láàrin òtá

Olóumí kékée lo ti n soko won nílé

Kekere lo ti n soko won lóki

Kékeé lòjó ti n soko won lóna ijù

Oníyòówón, Inásírù, Ibasòrun Kínyodé

Iba tíí begun wolé e rémo lo

Iba tí n bá n bò, a kòdi órun

Òfesè mejeèjì gungi òbobò

Eléyun nì ní ò ò ò


Òun ni baba ìtá Olóndé omo Omídélé ò ò ò

Òré ò sí, Olórun Oba dada

Ináwolé baba kóta

Ó ní Ifá firipò nínú igbó

Òpèlè firipò laàtàn

Òrìsà ké kè firipò lágbède agodi

Ináwolé baba kóta

14 Témi bá n lo sónà bè nmo monlé wa

Tí ún bá n lo sónà tòkun, òkun lolórí omi

Ìgbà ti ò dè si eléyun nì mó ò ò ò ò

N lówá koláyodé ò ò ò

Adékúnkèé, Adégòkè oko pàte

Oláyodé omo egúngún oko

Àrà n baba mi Àatàndá

Adégòkè omo iwin ìgàlè

Lékèélékèé eléwù akese

Ahan ran mòjàngbòn, eléwù pànpànkusà

Ògbómòsó ní wón gbé, won ó mo lòó sàyonuso, sí

Láyodé omo egúngún oko

Ò-déyìn-ìlèkùn-di-baba-àgbàlagbà


Òmìmyín-mìnyín té e rí ò le è meyín erin

Èfúùfùlèlè n won ò leè mi òkun

Won ò sì leè mi òsà

Ìse tí èfúùfùlèlè táwon n se sókè lorùn Àtàndá Òkín Olóun Oba nu ò joke ó wó

Àsá n ta, kò leè tagba raso Àwòdì wón n rà, won ò le e rewin ìgbàlè

Títí tí àwòdì òkè tée gbélé ò ile mò pé ojú eye oko a mó on ri íri-íri

Ìse ègbón, n wón n pe àbúrò

Àbúrò ìba sègbónm ojú won n pón


15 Àbúrò ìba sègbón, ojú won a pón kankan bí oju alala, orùn won a wò pèrè-pèrè bí èwù àgbàlagbà

Ìgbà ti ò dè sí eléyun nì mó o


Témi bá n lo sónà bè mo monlé wa

Ó wa kan Ajíbnólá, Adogun Eléèpo àrán

Ajíbólá Oba to kobi sóyi Témi bá n lo sónà ibè mo monú ilé wa

Ajíbólá Oba tó kobi sóyi sógun

Àlà e wà bí, gbénkan dùgbè-dùgbè

Un ní pé Olóun Oba gbàmi

Oba séríkí, in ní gbani lóhun tótóbi ní nla tóbi

Sòkòtò èfà mi ò òn balè

Adìgún ni kásá paà lówó lówó

Táa bá ti lówó lówó gbogbo e níí tóní

Àlà e wà bí ò, inú ilé gbogbo kàà si nkan nítiwa.

Agbà ti ò dè sí eléyun nì mó o

Ó wa kòkò lánipèkun

16 Témi bá n lò sónà an bè, mo mo on nú ilé wa aa

Àlàáfìà ke wà bí o ?

Òkè Olánipèkun?

Òkè kéé kèè ké, mó on jólè rè sánpónná

Kóniyangí kó mó on jélégbáa

Òkè tó lo sóòwu òbò

Eléèé tó lo sóowu ò dé

Adéowó dáké mo joke kóòwu jojololá omo Bádéjéorúko

Òkè ni ò ri powó awon èlèdà Àlà e wà bi, inú ilé gbogbo kàà si n kan nít iwa

Ìgbà ti ò dè si eléyun nì mó o

In ló wa kan Olátúnjí Eléèpo àrán

Olátúnji omo gbángbéfun

Àrágada sí bààmú lójú oko Oyèládùn

Kòlù-kòlù mó kolùmi Olátúnji ò ò ò

Eni Olátúnjí Àlàó Àlàó bá kolù yó febo jura

Ìgbà ti ò dè sí eléyun nì mó o

N ló wá kolágidé, Olágíde Àjàgbé òkin baba Lúfójè

Témi bá n lo sónà bè mo monú ilé waaa


17 Òyìnbó funfun ò doable fóba láàfin sòún ri o

Níjó títáláyé ti dáyé ò ò ò

Béè náà ni, níwájú omo Odérónké ti n wó tuuru

Níjó tó fòyìnbó párì joyè

Àlà e wà bí inú gbogbo kàà si n kan ni tiwa a

Àjàgbé Òkin baba ìlúróyè

Tí ùn n bá tún lo sónà bè mo mo mole wa

Ìgbà tí ò dè si eléyin ni mó ò

Ó wá korímádégún àjààgbé Òkin,

Tí ùn bá n lo sónà an be mo nú ilé wa

Salami Àjàgbé, omo ìtá Olónjó, omo Omídélé

Òré Òsú, Olóun Oba dàda

Ináwole baba kóta

Gbogbo won pata-pátá táa wí yí òòò

Orílè ti wón ti wá

Gbogbo won lomo ìbààrú onílè lìkì

Oláyankú omo ode báré etí oya

Ìbàrùbá won è é sunlé àlà

Won a ni e bami wéké yógùn nanana kí n róhun kole adodo

18 ìbàrùbá oonílè lìkì

Ìbàrùbá niwon eledin ese, omo ode báré eti oya

Òun ni baba tó se gbogbo wón lè pátápátá pogodo

Nílé è bààrú onílèe lìkì.ÀWON ÌTUMÒ ÒRÒ TÍ Ó TA KÓKÓ NÍNÚ ORÍKÌ OBA ÒGBÓMÒSO

1. Ìran ìbàrùbá ni sòún ògúnlolá, ode ni ó se dé ibi ti a mò só Ògbómosò lónìí yìí. Sòún Ògúnlolá àwon kan pàdé nínú igbo, gégé bí ìtàn ti so, èéfìn iná ni wón fi mò pé àwon kan tún wà nínú igbó nàá.

Lára àwon kan tún Ògúnlolá bá pàdé ni Aálè èyí tí ó jé bale Òkèelérin, òbé ti ó jé bale Ìjérù, ìran Ègbá ni Òbé jé, nígbà tí Aálè jé ìran Tápà, gbogbo won jo n se ìpàdé ní òdò Sòún Ògúnlola, wón sì fi se alága.


2 Ìtumò Ògbó mòsó: Ìyàwó Sòún Ògúnlólá jé eni tí n pon Otí tà, orúkootí náà ni oti ewe. Ìyàwó Ògúnlolá je bábá ìjèsà kan ní Owo, nibi ti wón ti jo n sòrò lówó ni Sòún Ògúnlolá wolé, èdè àìyedè dé láàrin Ògúnlolá àti baba náà, Sòún si lu bàbá náà pa. wón fún Sòún Ògúnlolá ni àrokò pé kí ó lo fun Aláàrin, bí ó ti débè, ó so fún Oba pé òun yóò bá won ségun elémòsó ti n pa ará Òyó. Ògúnlolá bá elémòsó jà ó sì paá ni ó bá gé ori rè, o sì gbe fún Aláàfin. Ògbórí elémòsó ni o di gbomoso. Akínkanjú ti Ògúnlolá jé yìí ni o jé kí ó jé Olórí fún àwon Oba aládé tí ó wà ní agbègbè Ògbómòsó.

Lára àwon Oba aládé náà ni Oba Arèsà, Oba Ònpetu abbl.

3 Ìtumò Otí ewe: Otí erèé ni à n pè ní otí ewé .