Àdàkọ:Chem

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́

Ìwé-alàyé àdàkọ[ìwò] [àtúnṣe] [ìtàn] [ìfọnù]


Template instructions[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

This template, {{chem}}, serves to simplify the writing of chemical formulae. For example,

{{chem|H|2|O}}

will yield:

H2O

Algebraic expression as subscript[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

Algebraic expressions are rendered as subscripts (but must not contain upper case letters).

{{chem|C|''n''|H|2''n'' + 2}}

gives

CnH2n + 2

Charge[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

Ion charge superscripts (for: +/-) are also supported:

{{chem|H|3|O|+}}

yields a "+" as superscript:

H3O+

Simultaneous subscripts/superscripts are automatically handled (use a hyphen for the minus sign):

{{chem|SO|4|2-}}

gives "2-" as superscript:

SO2−4
Note
The hyphen is converted to a true minus sign.

Atomic number and mass number[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

The first parameter can be used for mass number.

{{chem|4|He}}

gives:

4He

The first two parameters can be used for mass number and atomic number.

{{chem|4|2|He}}

gives:

42He
Note
Only the first two parameters can handle two consecutive plain numbers (i.e. without a plus sign or a hyphen (+ or -) following). Otherwise the template will loop.

Linking[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

The optional parameter link changes the formula into a link. For example:

{{chem|link=water|H|2|O}}

will yield:

H2O

For linking individual elements can be linked in the following manner.

{{chem|[[Hydrogen|H]]|2|[[Oxygen|O]]}} 

gives

H2O

Notes[àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

  • To include "=" in the formula, use "=" For example, "{{chem|CH|2|=CH|2}}" yields CH2=CH2.
    • Or, don't use this template. For example, "CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub>" yields CH2=CH2.
  • To include "≡" in the formula, use "≡" For example, "{{chem|HC&#8801;CH}}" yields HC≡CH.
  • The template accepts up to twenty parameters in addition to link.
  • This template uses {{su}}.