Nọ́mbà àdábáyé

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Àwọn nọ́mbà nínú ìmọ̀ mathematiki
Basic

Nọ́mbà àdábáyé
Nọ́mbà alòdì
Nọ́mbà odidi
Nọ́mbà oníìpín
Nọ́mbà aláìníìpín
Nọ́mbà gidi
Nọ́mbà tíkòsí
Nọ́mbà tóṣòro
Nomba aljebra
Nọ́mbà tíkòlónkà

Complex extensions

Quaternions
Octonions
Sedenions
Cayley-Dickson construction
Split-complex numbers
Bicomplex numbers
Biquaternions
Coquaternions
Tessarines
Hypercomplex numbers

Other extensions

Musean hypernumbers
Superreal numbers
Hyperreal numbers
Surreal numbers
Dual numbers
Transfinite numbers

Other

Nominal numbers
Serial numbers
Ordinal numbers
Cardinal numbers
Nomba akoko
p-adic numbers
Constructible numbers
Computable numbers
Integer sequences
Mathematical constants
Large numbers
π = 3.141592654…
e = 2.718281828…
i (Imaginary unit)
∞ (infinity)

This box: view  talk  edit

Nínú mathematiki, àwon nọ́mbà àdábáyé, tàbí nọ́mbà àdábá (Natural number) lé jé òkan nínú àkójopò {1, 2, 3,...} (èyun nọ́mbà odidi rere) tàbí òkan nínú àkójopò {0, 1, 2, 3, ...} (èyun gbogbo nọ́mbà tí kí se tí òdì).

A n ló nọ́mbà àdàbà fún kíkà ("Ọsàn mefa lowa ninu apẹ̀rè yị); bé ni á sí tún n ló won fún sisé ètò elésèsè ("Ipo keji ni Bùkọ́lá mu ninu ìdíje sàyẹ̀nsì odun yi").[1]  1. "Natural Numbers". Brilliant Math & Science Wiki. 2010-01-01. Retrieved 2022-07-28.