Àkójọ àwọn nọ́mbà

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Àwọn nọ́mbà nínú ìmọ̀ mathematiki
Basic

Nọ́mbà àdábáyé
Nọ́mbà alòdì
Nọ́mbà odidi
Nọ́mbà oníìpín
Nọ́mbà aláìníìpín
Nọ́mbà gidi
Nọ́mbà tíkòsí
Nọ́mbà tóṣòro
Nomba aljebra
Nọ́mbà tíkòlónkà

Complex extensions

Quaternions
Octonions
Sedenions
Cayley-Dickson construction
Split-complex numbers
Bicomplex numbers
Biquaternions
Coquaternions
Tessarines
Hypercomplex numbers

Other extensions

Musean hypernumbers
Superreal numbers
Hyperreal numbers
Surreal numbers
Dual numbers
Transfinite numbers

Other

Nominal numbers
Serial numbers
Ordinal numbers
Cardinal numbers
Nomba akoko
p-adic numbers
Constructible numbers
Computable numbers
Integer sequences
Mathematical constants
Large numbers
π = 3.141592654…
e = 2.718281828…
i (Imaginary unit)
∞ (infinity)

This box: view  talk  edit

Awon nomba adanida[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216
220 230 240 250 260 270 280 290
300 400 500 600 700 800 900
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
100k–1M 1M–10M 10M–100M 100M–1000M Larger numbersItokasi[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]