Wikipedia:Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní/Oṣù Kejìlá

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search
Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní: Oṣù Kínní | Oṣù Kejì | Oṣù Kẹta | Oṣù Kẹrin | Oṣù Kàrún | Oṣù Kẹfà | Oṣù Keje | Oṣù Kẹjọ | Oṣù Kẹ̀sán | Oṣù Kẹ̀wá | Oṣù Kọkànlá | Oṣù Kejìlá


1 Oṣù Kejìlá

Richard Pryor

Ọjọ́ 1 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 29 · 30 · 01 · 02 · 03 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


2 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 2 Oṣù Kejìlá:

 • 1942 - Ní USA aṣefísìksì ará Itálíà Enrico Fermi ṣe ìdaramọ́ra alásopọ̀ onínúátọ́mù àkọ́kọ́ ní Yunifásítì Chicago ní Illinois
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 30 · 01 · 02 · 03 · 04 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


3 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 3 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


4 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 4 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 02 · 03 · 04 · 05 · 06 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


5 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 5 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 03 · 04 · 05 · 06 · 07 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


6 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 6 Oṣù Kejìlá: Ojo Ilominira ni Finland (1917)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 04 · 05 · 06 · 07 · 08 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


7 Oṣù Kejìlá

Galileo spacecraft

Ọjọ́ 7 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 05 · 06 · 07 · 08 · 09 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


8 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 8 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 06 · 07 · 08 · 09 · 10 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


9 Oṣù Kejìlá

Ralph Bunche

Ọjọ́ 9 Oṣù Kejìlá: Ọjọ́ Ìlómìnira ni Tanzania (1961)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 07 · 08 · 09 · 10 · 11 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


10 Oṣù Kejìlá

Ada Lovelace

Ọjọ́ 10 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 08 · 09 · 10 · 11 · 12 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


11 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 11 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 09 · 10 · 11 · 12 · 13 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


12 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 12 Oṣù Kejìlá: Independence Day ni Kenya (1963)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


13 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 13 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

 • 1784Samuel Johnson, English writer and lexicographer (b. 1709)
 • 1986Ella Baker, American civil rights activist (b, 1903)
Ọjọ́ míràn: 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


14 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 14 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 12 · 13 · 14 · 15 · 16 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


15 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 15 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 13 · 14 · 15 · 16 · 17 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


16 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 16 Oṣù Kejìlá: Independence Day ni Kazakhstan (1991)

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 14 · 15 · 16 · 17 · 18 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


17 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 17 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 15 · 16 · 17 · 18 · 19 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


18 Oṣù Kejìlá

Steve Biko

Ọjọ́ 18 Oṣù Kejìlá:


Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


19 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 19 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 17 · 18 · 19 · 20 · 21 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


20 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 20 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 18 · 19 · 20 · 21 · 22 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


21 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 21 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

 • [[]]
 • [[]]
Ọjọ́ míràn: 19 · 20 · 21 · 22 · 23 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


22 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 22 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 20 · 21 · 22 · 23 · 24 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


23 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 23 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


24 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 24 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 22 · 23 · 24 · 25 · 26 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


25 Oṣù Kejìlá

James Brown

Ọjọ́ 25 Oṣù Kejìlá: Kérésìmesì (Gregorian Calendar)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 23 · 24 · 25 · 26 · 27 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


26 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 26 Oṣù Kejìlá: Ọjọ́ Ìsimi Boxing; Odun Kwanzaa bẹ̀rẹ̀

 • 1792 – Ìdájọ́ ìdópin Louis 16k ilẹ̀ Fránsì bẹ̀rẹ̀ ní Paris.
 • 1908 – Boxer Jack Johnson became the first African American Heavyweight Champion of the World after defeating Canadian Tommy Burns in Sydney.
 • 2006 – paipu epo petrolu be ni ilu Eko, Naijiria, o pa 260 eniyan.

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


27 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 27 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 25 · 26 · 27 · 28 · 29 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


28 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 28 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


29 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 29 Oṣù Kejìlá:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


30 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 30 Oṣù Kejìlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 28 · 29 · 30 · 31 · 01 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


31 Oṣù Kejìlá

Ọjọ́ 31 Oṣù Kejìlá: New Year's Eve ninu Gregorian calendar

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 29 · 30 · 31 · 01 · 02 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn