Wikipedia:Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní/Oṣù Kínní

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́


1 Oṣù Kínní

Shirley Chisholm
Shirley Chisholm

Ọjọ́ 1 Oṣù Kínní: Ojo Ilominira ni Haiti (1804), Sudan (1956) ati Brunei (1984).

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 30 · 31 · 01 · 02 · 03 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


2 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 2 Oṣù Kínní:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 31 · 01 · 02 · 03 · 04 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


3 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 3 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


4 Oṣù Kínní

Isaac Newton
Isaac Newton

Ọjọ́ 4 Oṣù Kínní: Ojo Ilominira ni Myanmar (1948); Ojo awon Ogoni

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 02 · 03 · 04 · 05 · 06 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


5 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 5 Oṣù Kínní:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 03 · 04 · 05 · 06 · 07 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


6 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 6 Oṣù Kínní:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 06 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


7 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 7 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

 • 1943Nikola Tesla, Serbian-born inventor and electrical engineer (b. 1856)
 • [[]]
Ọjọ́ míràn: 05 · 06 · 07 · 08 · 09 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


8 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 8 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

 • 1942 – Stephen Hawking, onímọ̀ físíksì ará Ilẹ̀gẹ̀ẹ́sì.
 • 1947 – David Bowie, olórin ará Ilẹ̀gẹ̀ẹ́sì.
 • 1967 – R. Kelly, olórin ara Amẹ́ríkà.

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 09 · 10 · 11 · 12 · 13 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


9 Oṣù Kínní

Sekou Toure
Sekou Toure

Ọjọ́ 9 Oṣù Kínní:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


10 Oṣù Kínní

Ère Juliu Késárì
Ère Juliu Késárì

Ọjọ́ 10 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 08 · 09 · 10 · 11 · 12 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


11 Oṣù Kínní

Nicolas Steno
Nicolas Steno

Ọjọ́ 11 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 12 · 13 · 14 · 15 · 16 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


12 Oṣù Kínní

Àsìá ilẹ̀ Zanzibar
Àsìá ilẹ̀ Zanzibar

Ọjọ́ 12 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 13 · 14 · 15 · 16 · 17 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


13 Oṣù Kínní

J'accuse ti Émile Zola
J'accuse ti Émile Zola

Ọjọ́ 13 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 14 · 15 · 16 · 17 · 18 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


14 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 14 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 15 · 16 · 17 · 18 · 19 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


15 Oṣù Kínní

Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr.

Ọjọ́ 15 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


16 Oṣù Kínní

Ọkọ̀-àlọbọ̀ Òfurufú Columbia
Ọkọ̀-àlọbọ̀ Òfurufú Columbia

Ọjọ́ 16 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 17 · 18 · 19 · 20 · 21 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


17 Oṣù Kínní

Òkè Nyiragongo
Òkè Nyiragongo

Ọjọ́ 17 Oṣù Kínní: Ọjọ́ Martin Luther King Jr.USA

 • 2002Òkè Nyiragongo tújáde ní Kọ́ngọ 20 kilometres (12 mi) ní àríwá ìlú Goma, ó pa ilé 4,500 run, ó sì sọ àwọn ènìyàn bíi 120,000 di aláìnílé.
 • 1991 – Àpapọ̀ ológun tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà léwájú gbógun ti Iraq.

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 18 · 19 · 20 · 21 · 22 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


18 Oṣù Kínní

Máápù Siẹrra Léònè
Máápù Siẹrra Léònè

Ọjọ́ 18 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 19 · 20 · 21 · 22 · 23 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


19 Oṣù Kínní

John H. Johnson
John H. Johnson

Ọjọ́ 19 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 20 · 21 · 22 · 23 · 24 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


20 Oṣù Kínní

Èdìdì Ààrẹ Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà
Èdìdì Ààrẹ Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà

Ọjọ́ 20 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


21 Oṣù Kínní

Louis 16k ilẹ̀ Fránsì
Louis 16k ilẹ̀ Fránsì

Ọjọ́ 21 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 22 · 23 · 24 · 25 · 26 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


22 Oṣù Kínní

Sam Cooke
Sam Cooke

Ọjọ́ 22 Oṣù Kínní:

 • 1824 – Àwọn Ashanti borí àwọn ajagun ará Brítánì ní Gold Coast.
 • 1879 – Ogun Anglo àti Zulu: Ìjà Isandlwana – Àwọn ajagun Zulu borí àwọn ajagun ará Brítánì.
 • 2006Evo Morales di Ààrẹ ilẹ̀ Bolivia, òhun ni ààrẹ ọmọ ilẹ̀ abínibí àkọ́kọ́.

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 23 · 24 · 25 · 26 · 27 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


23 Oṣù Kínní

Derek Walcott
Derek Walcott

Ọjọ́ 23 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


24 Oṣù Kínní

Thurgood Marshall
Thurgood Marshall

Ọjọ́ 24 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 25 · 26 · 27 · 28 · 29 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


25 Oṣù Kínní

Etta James
Etta James

Ọjọ́ 25 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


26 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 26 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


27 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 27 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 28 · 29 · 30 · 31 · 01 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


28 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 28 Oṣù Kínní:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 29 · 30 · 31 · 01 · 02 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


29 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 29 Oṣù Kínní:

 • [[]]
 • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 30 · 31 · 01 · 02 · 03 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


30 Oṣù Kínní

Ọjọ́ 30 Oṣù Kínní:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 31 · 01 · 02 · 03 · 04 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


31 Oṣù Kínní

Jackie Robinson
Jackie Robinson

Ọjọ́ 31 Oṣù Kínní: Independence Day ni Nauru (1968)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn