Wikipedia:Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní/Oṣù Kẹ̀wá

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́


1 Oṣù Kẹ̀wá

Àsìá ilẹ̀ Nàìjíríà
Àsìá ilẹ̀ Nàìjíríà

Ọjọ́ 1 Oṣù Kẹ̀wá: Ọjọ́ Ọmọ Orílẹ̀-èdè ní Orílẹ̀-èdè Olómìnira Ará ilẹ̀ Ṣáínà (1949); Ọjọ́ Ìlómìnira ní Kipru àti Nàìjíríà (àwọn méjéèjì 1960), Tuvalu (1978) àti Palau (1994)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 29 · 30 · 01 · 02 · 03 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


2 Oṣù Kẹ̀wá

Thurgood Marshall
Thurgood Marshall

Ọjọ́ 2 Oṣù Kẹ̀wá: Ojo Ominira ni Guinea (1958)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 30 · 01 · 02 · 03 · 04 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


3 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 3 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


4 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 4 Oṣù Kẹ̀wá: Independence Day ni Lesotho (1966).

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 02 · 03 · 04 · 05 · 06 | ìyókù...
ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


5 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 5 Oṣù Kẹ̀wá:

  • [[]]
  • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

  • 1813Tecumseh, American tribal leader (b. 1768)
  • 2011Steve Jobs, American businessman, co-founder of Apple Inc. and Pixar (b. 1955)
Ọjọ́ míràn: 03 · 04 · 05 · 06 · 07 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


6 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 6 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 04 · 05 · 06 · 07 · 08 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


7 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 7 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 05 · 06 · 07 · 08 · 09 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


8 Oṣù Kẹ̀wá

Jesse Jackson
Jesse Jackson

Ọjọ́ 8 Oṣù Kẹ̀wá: Ọjọ́ Ìlọ́mìniraKroatíà (1991)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 06 · 07 · 08 · 09 · 10 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


9 Oṣù Kẹ̀wá

Léopold Sédar Senghor
Léopold Sédar Senghor

Ọjọ́ 9 Oṣù Kẹ̀wá: Ọjọ́ ÌlómìniraÙgándà

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 07 · 08 · 09 · 10 · 11 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


10 Oṣù Kẹ̀wá

Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi

Ọjọ́ 10 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 08 · 09 · 10 · 11 · 12 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


11 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 11 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 09 · 10 · 11 · 12 · 13 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


12 Oṣù Kẹ̀wá

Wilt Chamberlain
Wilt Chamberlain

Ọjọ́ 12 Oṣù Kẹ̀wá: Ojo ominira ni Equatorial Guinea (1968)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


13 Oṣù Kẹ̀wá

Margaret Thatcher
Margaret Thatcher

Ọjọ́ 13 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


14 Oṣù Kẹ̀wá

Julius Nyerere
Julius Nyerere

Ọjọ́ 14 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 12 · 13 · 14 · 15 · 16 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


15 Oṣù Kẹ̀wá

Fela Kuti
Fela Kuti

Ọjọ́ 15 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 13 · 14 · 15 · 16 · 17 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


16 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 16 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 14 · 15 · 16 · 17 · 18 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


17 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 17 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 15 · 16 · 17 · 18 · 19 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


18 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 18 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


19 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 19 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 17 · 18 · 19 · 20 · 21 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


20 Oṣù Kẹ̀wá

Jomo Kenyatta
Jomo Kenyatta

Ọjọ́ 20 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 18 · 19 · 20 · 21 · 22 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


21 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 21 Oṣù Kẹ̀wá: Ojo Ndadaye (Burundi)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 19 · 20 · 21 · 22 · 23 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


22 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 22 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 20 · 21 · 22 · 23 · 24 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


23 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 23 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


24 Oṣù Kẹ̀wá

Concorde
Concorde

Ọjọ́ 24 Oṣù Kẹ̀wá: Ọjọ́ òmìnira ni Zambia (1964)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 22 · 23 · 24 · 25 · 26 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


25 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 25 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 23 · 24 · 25 · 26 · 27 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


26 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 26 Oṣù Kẹ̀wá: Ọjọ́ Ọmọ Orílẹ̀-èdè ní Austria.

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


27 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 27 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 25 · 26 · 27 · 28 · 29 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


28 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 28 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


29 Oṣù Kẹ̀wá

Ọjọ́ 29 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


30 Oṣù Kẹ̀wá

Nia Long
Nia Long

Ọjọ́ 30 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 28· 29· 30· 31· 1 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


31 Oṣù Kẹ̀wá

Indira Gandhi
Indira Gandhi

Ọjọ́ 31 Oṣù Kẹ̀wá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 29 · 30 · 31 · 1 · 2 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn