Wikipedia:Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní/Oṣù Kọkànlá

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search
Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní: Oṣù Kínní | Oṣù Kejì | Oṣù Kẹta | Oṣù Kẹrin | Oṣù Kàrún | Oṣù Kẹfà | Oṣù Keje | Oṣù Kẹjọ | Oṣù Kẹ̀sán | Oṣù Kẹ̀wá | Oṣù Kọkànlá | Oṣù Kejìlá


1 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 1 Oṣù Kọkànlá: Ọjọ́ Ọmọ orílẹ̀-èdè ní Algeria (1954); Ọjọ́ Ìlómìnira ní Antigua àti Barbuda (1981); Ọjọ́ Àgbáyé àwọn Ajewé

  • [[]]
  • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 30 · 31 · 01 · 02 · 03 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


2 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 2 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 3 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


3 Oṣù Kọkànlá

Amartya Sen

Ọjọ́ 3 Oṣù Kọkànlá: Ọjọ́ ÌlómìniraPanamá (1903), Dòmíníkà (1978) àti Àwọn Ìpínlẹ̀ Àṣepapọ̀ ilẹ̀ Mikronésíà (1986).

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


4 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 4 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 02 · 03 · 04 · 05 · 06 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


5 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 5 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 03 · 04 · 05 · 06 · 07 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


6 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 6 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 04 · 05 · 06 · 07 · 08 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


7 Oṣù Kọkànlá

Archbishop Desmond Tutu

Ọjọ́ 7 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 05 · 06 · 07 · 08 · 09 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


8 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 8 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 06 · 07 · 08 · 09 · 10 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


9 Oṣù Kọkànlá

Benjamin Banneker

Ọjọ́ 9 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 07 · 08 · 09 · 10 · 11 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


10 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 10 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 08 · 09 · 10 · 11 · 12 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


11 Oṣù Kọkànlá

Yasser Arafat

Ọjọ́ 11 Oṣù Kọkànlá: Ojo Ilominira ni Angola (1975)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 09 · 10 · 11 · 12 · 13 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


12 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 12 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


13 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 13 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


14 Oṣù Kọkànlá

Herbert Macaulay

Ọjọ́ 14 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 12 · 13 · 14 · 15 · 16 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


15 Oṣù Kọkànlá

Johannes Kepler

Ọjọ́ 15 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 13 · 14 · 15 · 16 · 17 | ìyókù...ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


16 Oṣù Kọkànlá

Nnamdi Azikiwe

Ọjọ́ 16 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 14 · 15 · 16 · 17 · 18 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


17 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 17 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 15 · 16 · 17 · 18 · 19 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


18 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 18 Oṣù Kọkànlá: Ojo Ilominira ni Latvia (1918), Morocco (1956)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


19 Oṣù Kọkànlá

Indira Gandhi

Ọjọ́ 19 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 17 · 18 · 19 · 20 · 21 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


20 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 20 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 18 · 19 · 20 · 21 · 22 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


21 Oṣù Kọkànlá

C. V. Raman

Ọjọ́ 21 Oṣù Kọkànlá: Ọjọ́ Tẹlifísàn Àgbáyé

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 19 · 20 · 21 · 22 · 23 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


22 Oṣù Kọkànlá

George Eliot

Ọjọ́ 22 Oṣù Kọkànlá: Ọjọ́ ÌlómìniraLebanon (1943)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 20 · 21 · 22 · 23 · 24 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


23 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 23 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


24 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 24 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 22 · 23 · 24 · 25 · 26 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


25 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 25 Oṣù Kọkànlá: Independence Day ni Suriname (1975)

  • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 23 · 24 · 25 · 26 · 27 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


26 Oṣù Kọkànlá

Sojourner truth

Ọjọ́ 26 Oṣù Kọkànlá:

  • [[]]
  • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


27 Oṣù Kọkànlá

Jimi Hendrix

Ọjọ́ 27 Oṣù Kọkànlá:

  • [[]]
  • [[]]

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 25 · 26 · 27 · 28 · 29 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


28 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 28 Oṣù Kọkànlá: Independence Day ni Albania (1912), Mauritania (1960) ati Panama (1821)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


29 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 29 Oṣù Kọkànlá:

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 27 · 28 · 29 · 30 · 01 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn


30 Oṣù Kọkànlá

Ọjọ́ 30 Oṣù Kọkànlá: Independence Day in Barbados (1966)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 28 · 29 · 30 · 01 · 02 | ìyókù...


ìwòọ̀rọ̀àtúnṣeìtàn